Tagasiside aitab sõna otseses mõttes kasvada: iga Kiilto kliendi vastus tagasisideküsitlusele kasvab puuks

Sellel aastal annetab Kiilto OY kogu kontserni iga kliendi vastuse eest meie tagasisideküsitlusele ühe puuistiku 4H Noorteühingu istutusaktsiooni (Seedling Action) istutusprogrammile.

Istutusprogrammi eesmärk on puid istutades anda Soome noortele tööd ja suurendada süsiniku neeldumist piirkondades, kus pole aktiivselt tegeletud metsanduse või põllumajandusega juba aastakümneid. Kiilto OY koostöö selle programmiga algas juba aastal 2019 ja sellel aastal saavad selles süsinikuheite tasakaalustamise algatuses osaleda ka kliendid. Kiilto kliendiküsitlusele vastamine on konkreetne tegu kliimamuutuste leevendamiseks.

Tagasisides peitub kasvuseeme

Lisaks puuistikute annetamisele võimaldab Kiilto kliendi tagasiside kasvu mitmel muulgi moel: tugevdame koostööd ja suhtlust kliendiga ning saame teha oma tegevuse kliendikesksemaks. Tagasiside on eriti oodatud pärast selliseid koostöökogemusi nagu tootekatsetused, koolitused või kohtumised Kiilto klienditeenindajatega. Pärast mainitud konkreetseid kohtumisi saadetakse klientidele tagasiside küsimustik.

Osa meie Lubadusest keskkonnale

Kiilto programm Lubadus keskkonnale koosneb neljast osast, millest üks on roheenergia. Meie roheenergiaga seotud eesmärgi – süsinikuneutraalne Kiilto aastaks 2028 – poole püüdlemisel on esmane siht heitkoguste reaalne vähendamine. Allesjäänud heitkogused kompenseeritakse projektidega, mis suurendavad süsiniku neeldumist, nagu näiteks istutusaktsioon.