Radoon: lõhnatu ja märkamatu – kuid hallatav

Tervisele ohtliku mürkgaasi – radooni leidub Eestis igal pool. Kõrge radoonitase on probleemiks kolmandikul Eesti pinnasest. Kõrgeim radooni sisaldus pinnaseõhus on eelkõige põhjarannikul, kuid samuti leidub tublisti radooni ka sisemaal ja saartel mõningates piirkondades.

Kui siseruumi mõõtmise tulemusel selgub, et radooni tase on lubatust kõrgem siis võib üsna kindel olla, et ka põhjavesi sisaldab radionukleiide ja radooni tervist kahjustavates kogustes

Hoone sisse on tavapäraselt püütud vältida radooni sattumist selliselt, et takistatakse õhulekkeid aluspõranda all olevast pinnasest siseõhku. Seepärast on vahelaeplaadi ja seinte vahelise ühenduse ning võimalike läbiviikude õhutiheduse tagamist peetud eriti oluliseks. Uued uuringud radooni difusiooni kohta läbi betooni on näidanud, et materjali difusioonikindlus ei ole püsiv, vaid väheneb sedamööda, kuidas betoon kuivab.

See tähendab, et radoon võib tungida ka läbi kahjustusteta betooni, ning mida kuivemaks betoon muutub, seda rohkem radooni läbi tungib. Tänapäevaste ehitusmeetodite kohaselt paigaldatakse tavaliselt plaatvundamendi alla rohkem isolatsiooni kui paarkümmend aastat tagasi, ning põrandat kasutatakse sageli ka kütteelemendina. Nende tegurite tõttu muutub betoon kuivemaks kui varem levinud meetoditega. Niiskuse aspekti arvesse võttes on see tendents teretulnud, kuid sellega kaasneb kõrvalmõju, mida ei tohiks eirata.

Radooni sattumist hoone sisse õhulekete kaudu saab vältida, tagades põrandaaluse konstruktsiooni õhutiheduse ning välistades igasugused praod. Õige tootega saab betooni alt tuleva gaasi kontsentratsiooni vähendada nii, et see jääb alla soovitatava piirmäära isegi piirkondades, kus gaasi kontsentratsioon pinnases on suur.

Kiilto Airblock tooteid saab kasutada radoonikaitseks seintes (keldrites) ja põrandates, samuti konstruktsioonivuukide või läbiviikude tihendamiseks. Tooteseerias on nii vähese viskoossusega toode, mida saab pihustada või rulliga peale kanda, kui ka kiududega tugevdatud paksem, tiksotroopne toode, mida saab peale kanda pintsliga. Neid lahustivabu ühekomponentseid tooteid on äärmiselt lihtne kasutada ning vajalikud kaks kihti saab üksteise peale kanda siis, kui esimene kiht on alles märg. Tänu neile omadustele on Kiilto Airblock kiire, kulutõhus ja usaldusväärne lahendus igakülgseks radoonihalduseks.