Nii tegi Erisan Pro 30 aastat tagasi revolutsiooni kätehügieenis

Mõiste „käsidesi“ (kätepuhastusvahend) on saanud tuttavaks kõigile soomlastele. Kiilto tõi selle termini esmakordselt turule 1994. aastal. Nüüd, 30 aastat hiljem, on Erisan Pro kätepuhastusvahend endiselt tervishoiu valdkonnas üks populaarsemaid ja usaldatavamaid tooteid.

Käte desinfitseerimisvahendite lugu algas 90ndate alguses, kui tervishoius otsiti alternatiive isopropanooli­põhistele kätepuhastusvahenditele. Isopropanool oli ettenähtud otstarbel kasutamisel tõhus, kuid sellel oli ka olulisi puudusi: see ärritas nahka ja oli ebameeldiva lõhnaga.

Seetõttu jäid isopropanoolipõhised kätepuhastusvahendid pikemaks ajaks kätehügieeni hoidmise levinuima viisi – vee ja seebiga pesemise – järel teisele kohale.

Praktikas ei olnud kätepesu parim lahendus. Pesemiskohas käimine ja käte kuivatamine võtab palju aega, eriti kui pidevalt rakkes õed peavad hoolitsema kätehügieeni eest palju kordi päevas. Kiires õendustöös oli selge vajadus parema alternatiivi järele.

Kiire ja meeldiv viis kätehügieeni hoidmiseks

Haiglahügieeni õppinud keemik Kristiina Wesolovski käis välja idee asendada isopropanool etanooliga. Isopropanooliga võrreldes oli etanooli iseloomulik lõhn ja ärritavus tunduvalt leebemad. Lisaks uuele toimeainele püüti koostisesse lisada nahka rahustavaid koostisosi, tagamaks et etanoolipõhine käte­puhastusvahend on naha vastu õrn.

Uudistoode toodi turule 1994. aastal nime all Erisani desinfitseerimisvahend, hüüdnimega „käsidesi“ (käte desinfitseerimisvahend). See töötati välja Eri Oy-s, millest hiljem sai Kiilto osa.

Nii loodi Erisan Pro kätepuhastusvahend. See oli Soomes esimene etanoolipõhine kätepuhastusvahend ja tervishoiutöötajad võtsid selle hästi vastu. Kiirelt populaarseks saanud kätepuhastusvahend sai peagi üldtuntuks, seda teadsid kõik.

Uue toote edu jaoks oli otsustava tähtsusega see, et Erisan Pro kätepuhastusvahend oli lihtne, kiire ja hooldav toode. Näiteks kuivatab see nahka vähem kui käte pesemine veega.

Tõestatult tõhus nakkuste vastu võitlemisel

Uue kätepuhastusvahendi juures oli tootearenduse lähtekohaks kasutamise meeldivus, kuid toode pidi vastama ka tervishoius nõutavatele ohutus- ja kvaliteedikriteeriumidele. Erisan Pro kätepuhastus­vahendit katsetati algusest peale ja toode kiideti heaks käte hügieenilise desinfitseerimise nõuete alusel.

„Tootearenduses järgiti aktiivselt haiglahügieeniuuringuid. Näiteks Piteti Šveitsis läbi viidud uuring näitas nakkuste ennetamisel käte desinfitseerimisvahendite tähtsust viisil, mis aitas levitada ka kätehügieeni juhiseid ja tavasid Soome hügieeniõdedele ja nakkushaiguste arstidele,“ kirjeldas Kiilto tootearendusjuht Juha Issakainen.

Aastate jooksul on kätehügieeniga seotud kriteeriume uuendatud ning Erisan Pro kätepuhastusvahendi koostist täiustatud, et see vastaks uutele nõuetele.

Kiilto keskkonnaeesmärgid seavad tootearendusele uue suuna

Kui Kiilto tuli välja oma keskkonnalubadusega, hakati sarja tooteid uurima rohkem ka jätkusuutlikkuse vaatenurgast. Kiilto teadus-, arendus- ja innovatsioonijuht Oili Kallatsa meenutab, kuidas kajastus strateegiline muutus tootearenduses.

„Käivitasime mitmeid suuremaid projekte eesmärgiga leida viise oma hügieenilahenduste keskkonnamõju vähendamiseks. Väljakujunenud ja toimivaid tooteid kergekäeliselt ei muudeta. Meie tootearenduse eksperdid pidid uurima põhjalikult erinevaid võimalusi, näiteks taimseid tooraineid ja taaskasutusmaterjale pakendites.“

Strateegiline suund keskkonna parandamiseks ilmnes peagi ka Erisan Pro kätepuhastusvahendites. 2022. aastal võeti toimeainena kasutusele bioetanool, parandades oluliselt toodete keskkonnajalajälge.

„Bioetanoolile üleminek oli pikk ja hoolikalt ette valmistatud protsess. Tootmiseks sobiv bioetanool peab olema kvaliteetne, tõeliselt usaldusväärne ning selle tarnekindlus heal tasemel,“ selgitas Issakainen.

Valmis leidma uusi viise hea kätehügieeni tagamiseks ka edaspidi

Erisan Pro kätepuhastusvahend on näide sellest, kuidas saab mõjutada valitsevaid tavasid. Käte desinfitseerimisvahend on eriti tõhus nakkuste tõrjevahendina, kui käed ei ole nähtavalt või märgatavalt määrdunud. Seega tänapäeval täiendavad käte pesemine ja desinfitseerimine üksteist.

Issakainen tuletab aga meelde, et tõhusad tooted on vaid üks osa heast kätehügieenist.

„Kõige olulisem tegur on see, kuidas kätehügieeni praktikas rakendatakse. Näiteks Kiilto Pro Hygimon aitab jälgida ja mõõta kätepuhastusvahendite kasutamist tervishoiuasutustes. Nii saab tuvastada riskiolukorrad, kus on võimalik midagi paremaks muuta.“

Uuenduslike meetodite esilekerkimisel ei tohi unustada pikka aega usaldatud toodete arendamist. Nii et kätepuhastusvahendi ehk „käsidesi“ lugu pole veel lõppenud.

„Me tagame, et meie tooted vastavad jätkuvalt esilekerkivatele vajadustele. Kvaliteet, ohutus ja toetavad omadused on alati olnud asjad, milles me ei tee järeleandmisi. Nüüd on pandud suur rõhk ka keskkonna­mõjudele,“ ütles Issakainen kokkuvõtteks.