Milline on tooraine vastutustundlik hankimine? Kiilto kriteeriumid tooraine osas on veelgi rangemad kui tavaliselt.

Kiilto keskkonnaalane juhtpositsioon kajastub ka tarnijatele ja toorainele esitatavates nõuetes. Tooraine hankimise protsess võib võtta mitu kuud ning nii tarnijate kui ka tooraine suhtes kehtivad ranged vastutuse kriteeriumid.

Vastutustundlikkus kajastub Kiilto tegutsemisviisis ja hõlmab kogu tarneahelat. Tootearenduses töötame pidevalt vastutustundlikumate ja keskkonnasõbralikumate lahenduste leidmiseks ning selle töö raames katsetatakse uusi ja alternatiivseid tooraineid.

"Meie tootearendusmeeskond teeb tihedat koostööd meie tarnijate ja tooraine hankimise funktsiooniga. Uute toodete puhul täpsustavad meie tootearenduse eksperdid, millist toorainet me otsime ja millised on selle kriteeriumid," ütleb Mira Suominen Kiilto ostuoperatsioonist ja jätkab:

"Sobivat toorainet otsitakse kas olemasolevatelt tarnijatelt või otsitakse sobivat tarnijat andmebaasist tooraine CAS-numbri alusel. Meie praegused tarnijad tunnevad Kiilto täpseid nõudeid ja vastutuse kriteeriume ning suudavad ka ise sobivaid alternatiive pakkuda. Näiteks Kiilto Natura nõuab, et tooraine süsiniku sisaldus oleks taimne, st selle BCI (biotehnoloogiline süsinikuindeks) oleks 100%. Samuti peab tooraine olema kergesti biolagunev."

Toorainet tuleb sageli otsida rahvusvahelistelt tarnijatelt väljaspool Soomet. Kiilto kõrged keskkonnaalased eesmärgid ja vastutusnõuded partneritele on sageli üllatanud uusi tarnijaid. Põhjamaade Luige keskkonnamärgisega toodete puhul on kriteeriumid veelgi rangemad.

"Potentsiaalseid tarnijaid hinnatakse Kiilto tarnijate hindamisvormi abil, milles võetakse arvesse näiteks tarnija keskkonnaalaseid eesmärke ja tooraine päritoluriiki. Eesmärk on leida sobivad toorained võimalikult lähedalt."

Uute toorainete kasutuselevõtt on pikk protsess

Uute Natura toodete ja toorainete puhul algab protsess pärast sobiva tarnija leidmist. Tarnijalt palutakse tooraineproovi, mis saadetakse Kiilto tootearendusse testimiseks. Kõiki uusi ja alternatiivseid tooraineid analüüsitakse põhjalikult ja läbivad erinevaid teste. Näiteks võib säilivusaja testi tulemuste saamine võtta kuni kolm kuud. Kui tooraine läbib testid, alustatakse läbirääkimisi tarnijaga. Põhjamaade Luige keskkonnamärgisega toodete puhul peab tooraine tootja täitma ka nõutavad dokumendid.

"Mõnikord ei saa me Põhjamaade Luige keskkonnamärgisega dokumente kätte. See peatab protsessi tarnijaga ja me ei saa jätkata koostööd kõnealuse tooraine osas. Seda teadvustades püüame alati omada mõnda alternatiivset tarnijat," ütleb Suominen.

"On hästi teada, et Põhjamaades ja Skandinaavias on vastutustundlikkuse kriteeriumid kõrgel tasemel ning vastutustundlikkus kajastub ettevõtete tegutsemisviisis. Kiilto enda eesmärgid on veelgi kõrgemad ja see võib mõnikord tarnijaid üllatada. Meid on näiteks kiidetud meie lubaduse eest saavutada süsiniku neutraalsus juba 2028. aastal, kui ELi tasandil on lubadus 2050."