Meie tulevik sõltub keskkonnaeesmärkide täitmisest

Viimaste aastate uudistes on keskendutud poliitilisele võimuvõitlusele, sõdadele ja rahvatervist ohustavale koroonaviiruse pandeemiale. Ehkki see kõik on meie turvatunnet põhjalikult räsinud, ei tohi me lasta šokil varjutada praegust keskkonnaalast hädaolukorda. Eeva Solja käsitleb seda teemat pereettevõtte vaatenurgast ja selgitab, kuidas aitab keskkonnalubadusele keskendumine Kiilto klientidel kestlikumalt tegutseda.

Eeva Solja on Kiilto kaubamärgi- ja kommunikatsioonidirektor, kuid ta vaatleb ettevõtte ja äri arengut ka omaniku seisukohalt. Nimelt on Kiilto perefirma, mida on peaaegu kogu selle olemasolu jooksul juhtinud Solja perekond. 

Eeva Solja mõtted vastutusest võib ühe lausega kokku võtta nii: „Kui maailm ei investeeri praegu keskkonnahoidu, ei ole varsti enam mõtet investeerida ka sotsiaalsesse ega majanduslikku vastutusse.“
 
„Uudistes näidatakse pilte sõjast, mis on vaieldamatult koletu ja šokeeriv inimtragöödia. Et kannatusi mingilgi moel leevendada, on vaja igaühe abi. Konfliktid tuleb võimalikult kiiresti lõpetada. Samas peame meeles pidama üht veel suuremat probleemi, mis mõjutab kogu maailma. Keskkonnamured ohustavad terve planeedi elutingimusi.“

Solja juhib tähelepanu tõigale, et praegused kliimamuutuste ohjeldamise abinõud ei ole piisavad.

„Pariisi kliimakokkuleppe eesmärk piirata globaalset soojenemist 1,5 kraadini ähvardab meie kontrolli alt väljuda. Vaja on kohe tegutseda. Ka looduslik mitmekesisus väheneb, kuna üha rohkem looma- ja taimeliike kaob inimtegevuse mõjul. See nähtus ohustab muu hulgas toiduainete tootmist, majandust ja inimtervist,“ möönab ta.

„Kui praegune kasutustempo jätkub, saavad põlised loodusvarad otsa. Me ei saa ressursside raiskamist endale enam lubada. Ringmajandusele üleminek on ülitähtis. Ringlus aitab saavutada kliimaeesmärke, kuid see pole ainus eelis.“

Kiilto tahab olla oma ala keskkonnaliider

Solja rõhutab, et keskkonnahoid on olnud Kiiltole ja selle omanikele südamelähedane juba ettevõtte algusaegadest peale.

„Keskkonnavastutus suunab kogu meie äritegevust ja on osa kõigest, mida teeme. Usume siiralt, et saame midagi paremaks muuta. Meie valdkonnas võivad isegi üksiklahendused olla suure keskkonnamõjuga.“

Kiilto soovib näidata suunda oma klientidele ja tervetele tööstusharudele.

„Me ei rahuldu pelgalt kehtivate keskkonnanõuete täitmisega, mis on meile endastmõistetav. Tahame astuda sammu kaugemale ja leida uusi viise, kuidas teha asju paremini. Seetõttu teeme oma klientidega pidevalt koostööd, et leida uusi arenguvõimalusi.“

Solja arvab, et ettevõtted peaksid oma tegevuses arvestama pidevalt karmistuvate keskkonnaalaste õigusaktidega. 

„On selge, kuhu maailm suundub. Edukad on need, kes ei reageeri mitte lihtsalt hetkeolukorrale, vaid suudavad olla ettenägelikud ja uuendusmeelsed.“

Keskkond vajab meid kõiki

Solja rõhutab, et hoolimata keskkonnaprobleemide ulatusest ja keerukusest on võimalik asjade seisu muuta.

„Vaja on kaasata kõik, sealhulgas eelkõige paindlikud ja leidlikud ettevõtted. Loomulikult ei kao keskkonnamured pelgalt mõne üksiklahenduse abil. Meil on vaja väga palju asju ümber korraldada ja uutmoodi teha.“ 

Ta juhib tähelepanu sellele, et ettevõtetel on oma valdkonna parimate tundjatena head võimalused hinnata, mis valdkondi ressursside investeerimine ja muudatuste tegemine enim mõjutab.

„Keskkonnaeesmärgid peavad olema piisavalt edasipüüdlikud. Ja kui need on saavutatud, tuleb seada uued, veelgi ambitsioonikamad vahe-eesmärgid. Siin on olulised ka väikesed sammud ja igapäevategevused.“

Solja sõnul vajab ühiskond uut mõtteviisi ja õnneks on selle märke juba näha. 

„Kõige tähtsam on see, et ükskõik mida me ka ei tee, peame alati arvestama, millist mõju meie tegevus keskkonnale avaldab.“

Pikaajaline teadusuuringutepõhine töö

Solja usub, et pereettevõtlus on tugev alus keskkonnahoidlikule tegutsemisele.

„Perefirmas ei keskenduta ainuüksi järgmisele kvartalile. Pikemaajaline tulevikuvaade laseb meil valitud teel tõelisi edusamme teha.“

Kiilto kaalus hiljuti võimalust osaleda muu hulgas elurikkuse vähenemise ennetamises.

„Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on uus keeruline probleem, mis vajab täiesti uusi lahendusi. Samuti tuleks teha lisauuringuid. Näiteks oleme kogenud, et elurikkuse jaoks kestlikumad lahendused nõuavad mõnel juhul meetmeid, mis tekitavad tarbetuid heiteid. 

Selliste vastuolude tuvastamine on esimene samm, mis aitab leida lahendusi. Kiilto toetub oma keskkonna- ja kestlikkuspüüdlustes alati teadusuuringutele ning me jagame oma teadmisi teiste hüvanguks,“ rõhutab Solja.