Kui ettevõtted investeerivad keskkondlikku ekspertiisi, saavad areneda nii kliendid kui ka tööstus

Keskkonnamänedžeri Viivi Kettula arvutused aitavad Kiiltol ja meie klientidel langetada faktipõhiseid keskkondlikke otsuseid.

Keskkonnamänedžer Viivi Kettula teeb elukutsena keskkondlikke arvutusi ning ütleb, et keskkondlikud tegevused peaksid põhinema uurimisandmetel ja täpsetel arvutustel.

„Kiilto keskkondlikus töös on arvesse võetud rohelist energiat, pakendeid, logistikat, teenuseid ja materjale ning kõige selle jaoks on seatud numbriliselt piirmäärad. Teeme ettevõtte üleselt palju tööd, et nendele eesmärkidele vastata. Minu töö on teha arvutusi ja koguda konkreetseid numbrilisi andmeid ja fakte, mis aitavad erinevate toodete ja meetmete keskkondlikku mõju hinnata,“ ütleb Kettula.

„See protsess aitab kogu organisatsioonil meie keskkondliku mõju kohta rohkem õppida.“

Õppimine ei piirdu aga vaid ettevõttega, sest ka kliendid õpivad uusi asju. Kettula toob välja, et mõne kliendi ettevõtte jaoks on keskkonnaprobleemidega tegelemine alles uus, samas kui mõni teine klient on oma tegevuste mõju juba pikemat aega kaalunud. Info tegevuste ja toodete keskkondliku mõju kohta aitab ka kliente.

„Kui anname oma toodete keskkondliku mõju kohta rohkem infot, saavad meie kliendid seda omaenda keskkondlike arvutuste ja tegevuste jaoks kasutada,“ ütleb Kettula.

„Näiteks on bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega seotud probleemid suhteliselt uued kõikide ettevõtete jaoks. Kui ettevõtete keskkonnaspetsialistid õpivad teema kohta rohkem ning jagavad neid teadmisi ühistel foorumitel, siis õpib ka tööstus tervikuna selle fenomeni kohta enam.“

Tootearenduse tööriistad

Kettula viib läbi elutsükli hindamisi (LCA-d), et hinnata Kiilto toodete keskkonnamõju kogu nende elutsükli jooksul. Nende hinnangute põhjal koostatakse välise eksperdi abil pikad ning laiaulatuslikud keskkondlikud tootedeklaratsioonid (EPD-d).

„Arvutused näitavad näiteks saastete päritolu ning tagavad meile väärtusliku tööriista tootearenduse toetamiseks. Kui tootearendaja tahab teada uue lahenduse keskkondliku mõju kohta, saame seda lihtsasti kontrollida, võrreldes uut lahendust varasemalt tehtud arvutusega. Nii leiame täpselt, kui täpne eelmine tulemus oli ning kuidas uus lahendus seda muudab.“

Kaudse saastega tegelemine

Kettula teeb saastearvutusi ka organisatsioonilisel tasandil. Sellised arvutused hõlmavad Rakendusala 3 saastet ehk kaudset saastet, mis võib olla näiteks toormaterjalide tootmise tulemus.

Kettula paneb rõhku faktile, et Kiilto on investeerinud suurel hulgal sellistesse valdkondadesse nagu roheline energia ning Kiiltol on õnnestunud märkimisväärselt kasvuhoonegaase vähendada.

„Hetkel on enamik Kiilto saastest kaudne saaste ning selle vähendamiseks peame keskenduma – koos oma partnerite – oma tarneahelale ning toormaterjalidele ning nende tootmisega seotud saastele.“

Kõige olulisem on tegutseda

Kettula räägib, et Kiilto plaanib oma lubadust keskkonnale uuendada, muutes olemasolevad eesmärgid rangemaks ning rakendades uusi eesmärke. Samuti on lauale toodud uued teemad ning tulevikulubadustesse on kaasatud näiteks ka bioloogiline mitmekesisus.

„Tahame oma lubadusse uusi teemasid kaasata, mistõttu seame eesmärke ka bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks. Väljakutse on aga bioloogilise mitmekesisuse uudsus ning keerukus, millel pole veel sagedasti kasutatavaid juhiseid.“

Kettula toob ka välja, et kuigi hetkel pole selgeid juhiseid, saab juba praegu midagi ära teha.

„Oleme näiteks läbi viinud projekti, mis hõlmab niitude rajamist tehaste läehdale Lempääläs ning Turu linnas Soomes, sest teame niitude kasulikkust loodusele.“

Tugevus koostöös

Kettula on Kiiltoga töötanud alates aastast 2020 ning ettevõte tegi teadliku otsuse investeerida keskkondlikku ekspertiisi.

Keskkonnamänedžer Kettula on ka sportlane, kes võistleb Soome riikliku ergutustantsu meeskonna kaptenina. Ta selle aasta saavutused hõlmavad Maailmameistrivõistluste pronksi, Euroopa Meistrivõistluste kulda ning Soome Meistrivõistluseid.

„Ka võistlusspordis ei juhtu midagi pingutuseta, ilma ühiste eesmärkide ja pikaajalise tööta. Koostöös on uskumatu jõud, tänu millele kõik oma kohale saab.“

Kettula arvab, et ka Kiilto töös on palju ühist meeskonnaspordiga.

„Parimaid tulemusi ei saavutata üksi, vaid meeskonna, ettevõtte või koguni terve tööstusega. Oma keskkondlike eesmärkide täitmiseks vajame ühist pingutust kõigilt Kiilto töötajatelt ning oma tarneahela liikmetelt. Kiilto tahab seada eeskuju ning aidata klientidel omaenda keskkondlikke eesmärke täita.“