Koos klientidega õnnestus meil 2022. aastal tasakaalustada 600 000 kg CO2-heitmeid

2022. aastal vastasid meie kliendid kokku 2543 küsimustikule. Sel aastal istutab rahvusvaheline noorteorganisatsioon 4H oma istutusprogrammi raames sama arvu puid. Iga istutatud puu seob süsinikku ja aitab seeläbi võidelda kliimamuutuse vastu. 2543 puust piisab umbes 600 tonni CO2-heitmete tasakaalustamiseks ja see annab tööd 25 noorele inimesele.

2022. aastal lubas Kiilto istutada ühe puu iga kliendipoolt vastatud tagasisideuuringu kohta. Kampaania eesmärk oli ühildada kliendikesksete protsesside arendamine ja keskkonnahoidlik tegevus, mis iseloomustab läbivalt kogu Kiilto tegevuskultuuri.

„Aitäh teile! See on kõige olulisem sõnum, mida soovime oma klientidele edastada. Arendustegevus mõjutab positiivselt meie klientide igapäevaelu, aga seejuures on igati asjakohane anda meie kõige tähtsamale sidusrühmale võimalus lüüa kaasa ettevõtte jätkusuutlikkus- ja keskkonnaalases tegevuses. Kokkuvõttes sõltume me kõik jätkusuutlikumatele tegevusmudelitele üle minekust. Mul on ka väga hea meel, et meie kliendid soovisid kampaanias aktiivselt osaleda,“ sõnas Kiilto ehitusvaldkonna juht Miikka Haapa-aho.

„Soovime 2023. aastal veelgi enam pingutada ja seda esmajoones klientide kogemuste mõistmiseks. See tähendab, et saadame välja rohkem küsimusi tagasiside saamiseks ja loodame koguda rohkem vastuseid, mis aitavad lisaks kliendisuhete parandamisele ka rohkem puid istutada,“ lisab Miikka. 

Professionaalse hügieeni ärivaldkonna juht Henrik Skibrek on samuti rahul klientidelt kogutud seisukohtadega ja ideedega Kiilto arendamiseks. 

„Kliendikesksus eeldab aktiivset suhtlemist. Lootsime koguda tagasisidet eeskätt seoses koostöökogemustega, näiteks pärast toodete testimist, koolituste läbiviimist või kohtumisi Kiilto müügiesindajatega. Saime hulgaliselt uusi ideid,“ tõdes Henrik kokkuvõtvalt.

övõimalused noortele

Kiilto alustas koostööd Taimiteko programmiga 2019. aastal. Peale puude istutamise on Kiilto näiteks ka tasakaalustanud reisimisega seotud heitkoguseid.

Taimiteko istutusprogramm sai alguse 4H katseprojektist, millega seati eesmärk istutada 2030. aastaks 10 000 hektarit uut metsa. See tähendaks umbes 20 miljonit puud. Taimiteko on ühtlasi tööhõivemeetod, pakkudes suvel seemikute istutamisega tööd peamiselt alla 18-aastastele noortele, kes ei ole veel tööturul.

Istutusprogrammi eesmärk on anda tööd noortele ja suurendada CO2-sidujaid, istutades puid piirkondadesse, kus ei ole aastakümneid tegeletud metsanduse ega põllumajandusega.

Taimiteko CO2-tasakaalustamisarvutused põhinevad Soome loodusvarade instituudi ekspertide tehtud arvutustel. Lisaks tagasisidevormide põhjal istutatavatele puudele istutatakse nelja hektari suurusele alale kokku umbes 8000 seemikut Kiilto reisimisega kaasnevate heitmete tasakaalustamiseks. 2022. aasta juunis istutati Kiilto nimel Soomes Virratis Tuuranevale 5306 seemikut (veidi enam kui kahele hektarile).

Lugege lisaks Taimiteko eesmärgi kohta