Kliimamuutuste leevendamisele pühendunud Kiilto liitub teaduspõhiste eesmärkide algatusega

Kiiltol on käsil teaduspõhiste eesmärkide seadmine. Eesmärgid viiakse vastavusse kohustustega, mille Kiilto on võtnud seoses keskkonna ja Pariisi kliimaleppega, milles kutsutakse riike ja ettevõtteid hoidma üleilmset soojenemist alla 1,5 °C. 

Soov olla keskkonnakaitse valdkonnas esirinnas tähendab ettevõtte tegevusest tingitud kahjulike kasvuhoonegaaside heitkoguste selget ja konkreetset vähendamist. Uute teaduspõhiste eesmärkide seadmine võimaldab Kiiltol tagada äri tulevase kasvu ja positiivse mõju, leevendades ühtlasi kliimamuutusi.

„Teaduspõhised eesmärgid muutuvad meie ettevõtte ja klientide jaoks üha tähtsamaks. Teaduse seadmine esikohale suunab meie tööd olemasolevate eesmärkide ajakohastamisel ning uute seadmistel. Üldtunnustatud ja teaduslikult standarditud teaduspõhiste eesmärkide raamistiku abil saame nüüd tegeleda kliimamuutustega täpsemalt ning läbipaistvalt. See aitab meil paremini mõista, kui vaevanõudvad teatavad eesmärgid meie ettevõtte jaoks on ja kuidas kliente kestlikkusega seotud töös paremini toetada,“ rääkis Kiilto keskkonnainsener Viivi Kettula.

Keskkonnalubaduse tugevdamine  

Eesmärgipõhist tööd keskkonna hüvanguks on alates 2018. aastast suunanud Kiilto lubadus keskkonnale. Kliimamuutustevastasesse võitlusesse on panustatud ennekõike keskkonnahoidlike materjalide, pakendite ja energia vallas tehtud jõupingutustega.

Kiilto keskkonnalubaduse asendamise asemel vaadatakse see läbi, et teaduspõhiseid eesmärke paremini toetada. Läbivaatamine algab viimaste keskkonnaalaste edusammude hindamisest. Kettula sõnul peaksid keskkonnaalased saavutused olema dünaamilised eesmärgid, mis soodustavad töö käigus õppimist.

„Oleme juba täitnud oma keskkonnahoidlike teenuste eesmärgi, aidates klientidel vähendada 2023. aastaks materjalide kasutamist. Selle saavutamises oli oluline osa veetarbimise vähendamisel ning plaanime tulevikus seada eraldi vee ja materjalide säästmise eesmärgid,“ rääkis Kettula.

Lisaks teaduspõhiste eesmärkide seadmisele on Kiilto võtnud sihiks saavutada heiteneutraalsus. Kui süsinikuneutraalsus tähendab tasakaalu saavutamist süsinikuheidete ja atmosfäärist CO2 sidumise vahel, siis heiteneutraalsuse saavutamine on nõudlikum ja laiaulatuslikum eesmärk, millega ei vähendata mitte ainult CO2, vaid ka kõikide teiste kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Praeguse teadusliku konsensuse kohaselt tuleb heiteneutraalsus saavutada inimtekkelise üleilmse soojenemise peatamiseks üleilmsel tasandil. Lisaks hõlmab heiteneutraalsus terve meie väärtusahela kaudseid heiteid. Teaduspõhised eesmärgid aitavad minna üle vähese CO2 heitega majandusele, vähendades 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid poole võrra ja saavutades 2050. aastaks heiteneutraalsuse.

Panustamine üleilmsetesse jõupingutustesse

Kiilto ei ole ainus, kes selles üleilmses tegevuses osaleb. Teaduspõhiste eesmärkide algatusega on liitunud 2000 ettevõtet üle kogu maailma. Pärast kohustuse võtmist on ettevõtetel 24 kuud aega, et esitada oma eesmärgid teaduspõhiste eesmärkide algatusele hindamiseks.

Teaduspõhiste eesmärkide algatus on partnerlus CDP, ÜRO üleilmse kokkuleppe, Maailma Loodusvarade Instituudi (WRI) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) vahel.