Kiilto Ventures investeerib hajutatud maapõueenergia tootmisettevõttesse Voltan Energy

Kiilto Ventures investeerib Soome suurettevõttesse Voltan Energy, mis projekteerib, ehitab, rahastab ja käitab maapõueenergia taristut. Võrreldes tavapäraste kütteallikatega on Voltani energialahendused hoonete elanikele ja omanikele kulutõhus heitevaba alternatiiv.

Tänapäeval on kaugküte paljudes Soome suurlinnades peamine heiteallikas. Näiteks pärineb umbes 60 protsenti Helsingi otsesest süsinikdioksiidiheitest kaugkütte tootmisest. Jahe kliima tingib suure soojusnõudluse.

Soomes on kaugkütte hinnad alates 2010. aastast kasvanud üle 70 protsendi, mis tähendab, et kortermajade elanike ja omanike elukallidus on tõusnud. Lisaks puudub neil piisav stiimul või võimalus investeerida ise taastuvatesse energiaallikatesse, sest see nõuab alguses suuri väljaminekuid.

Aitame kõigil kestlikest energialahendustest kasu saada

Koostöös juhtivate ehitusettevõtetega, nagu YIT, hõlbustab Voltan Energy rohelise taristu arendamist ning kortermajade pikaajalist käitamist ja selle optimeerimist.

„Selle rahastamisvooruga saame kiirendada ehituskeskkonna energialahenduste arendamist ja laiendamist. Praegu on meid kaasatud üle 30 objekti arendusse,“ ütles Richard Cawén, Voltan Energy kaasasutaja.

Skaleeritav mudel uute ja olemasolevate hoonete jaoks

Kiilto Venturesi investeering võimaldab Voltan Energyl arendada põhiturgudel rohkem ja suuremaid energiaallikaid ning tugevdada oma äri- ja tegevmeeskonda.

„Me investeerime uuendusmeelsetesse ettevõtetesse, millel on potentsiaali tagada ehituskeskkonna kestlik tulevik, ning energialahendused mõjutavad seda oluliselt. Volta Local Energy pakutav maapõueenergia rahastamise ja turustamise mudel annab võimaluse saavutada positiivseid muutusi, kuna selle kaudu saab vähendada ehituskeskkonna energiakasutusest tulenevat heidet ning parandada kasutajakogemust. Lisaks saab mudelit edasi arendada näiteks tehniliste uuenduste abil,“ ütles Matti Rönkkö, ettevõtte Kiilto Ventures tegevjuht.

„Ettevõtte asutajatel Miikkal ja Richardil on energiasektoris ning uuenduslike ärimudelite väljatöötamisel märkimisväärne kogemus. Usume, et Voltani meeskonnal on eeldused edendada uusehitust ja renoveerimist märkimisväärselt nii oskusteabe kui ka innovatsiooni kaudu,“ lisas Matti.

Pikaajaline visioon, mis muudab igapäevaelu kestlikumaks

Voltan on pühendunud kestlikkusele ja kliendikesksele lähenemisviisile, osaledes tulevaste põlvkondade süsinikuneutraalse ühiskonna ülesehitamises.

„Meil on hea meel, et Kiilto Ventures on meie tugev toetaja. Me jagame sama kirge muuta hoonestatud keskkond nii praegu kui ka tulevikus kõigile paremaks. Nii nagu Kiilto, soovime ka meie tegutseda kestlikult ning jõuda lõpuks oma tegevuse saja aasta verstapostini,“ ütles Voltan Energy asutaja ja tegevjuht Miikka Lemmetty
__

Kiilto Ventures ehitab idufirmasid, mis kindlustavad ehitatud keskkonna tulevikku ja taastavad loodust, ning investeerib neisse. Kiilto Ventures on üle saja-aastase ajalooga ja 2080. aasta visiooniga Soome pereettevõtte Kiilto riskikapitali investeerimisfond, mille eesmärk on olla keskkonnahoiu teerajaja ehituse, tööstusliimide ja tulekindlate materjalide, professionaalse hügieeni ning tarbekauba valdkonnas. 

Voltan Lähienergia Oy on energiaettevõte, mis keskendub hoonete keskkonnasäästlikele kütte- ja jahutuslahendustele. Voltan projekteerib, ehitab, rahastab ja käitab suurte kinnistute maaküttesüsteeme. Voltan pakub oma teenuseid ehitusettevõtetele, arendajatele, kinnisvarainvestoritele ja korteriühistutele.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil:

Matti Rönkkö, ettevõtte Kiilto Ventures tegevjuht 
Kiilto Ventures 
matti.ronkko@kiilto.com
Tel +358 40 628 0999

Miikka Lemmetty, kaasasutaja ja tegevjuht 
Voltan Lähienergia Oy
miikka.lemmetty@voltanenergy.com
Tel +358 45 271 4247