Kiilto OY teeb Soomes koostööd UPM Raflataci´ga, et vähendada sildijäätmeid, selleks et toodete süsinikujalajälg oleks väiksem.

Kõigil Kiilto laia ja mitmekülgse tootevaliku toodetel on midagi ühist – sildid. Kiilto on Soomes üks esimesi ettevõtteid, kes teeb koostööd UPM Raflataci ringlussevõtuteenusega RafCycle, millega saab ringlusse võtta jäätmeid siltide kaitsekihtidest. Ettevõtete hästi planeeritud ja korraldatud koostöö toetab toormaterjali tõhusat kasutust ja jäätmete ringlussevõttu põletamise asemel.

Ringlussevõtuteenus RafCycle on sildi eraldatava kaitsekihi ringlussevõtu lihtsaim vorm. Kiilto kogub tootmistest kokku siltide kaitsekihid ning seejärel korraldab UPM Raflatac selle kokku korjamise ja hoolitseb, et jäätmetest saaksid uued paberitooted.

„Meie eesmärk on vähendada jäätmekogust poole võrra võrreldes 2018. aastaga. Kui kuulsime ringlussevõtuteenusest RafCycle, olime kohe huvitatud. Teenus vähendab jäätmeid, mis lähevad prügimäele või põletamisele. Need jäätmed suunatakse hoopis ringlussevõttu. See lahendab meie probleemi siltide kaitsekihtide jäätmetega,“ ütleb Kiilto tooteohutuse ja kestlikkuse juht Lilli Puntti.

Konkreetsed toimingud väärtusahela igas etapis loovad kestlikke lahendusi

Ülemaailmne jäätmeprobleem on tõsine. Materjalide lineaarse kasutamise mõju kiirendab kliimamuutusi. Kuna kestlikkuseeskirjad muutuvad rangemaks ja tarbijad nõuavad kestlikumaid lahendusi, otsivad ettevõtted lahendusi nii oma töö parandamiseks kui ka ringmajandust toetava kestliku väärtusahela arendamiseks.

See eeldab ka pisiasjadele tähelepanu pööramist. Toodete sildistamisel jäetakse sildi eraldatav kaitsekiht jäätmevoos tihti kahe silma vahele.

„Pärast täielikku tutvumist RafCycle'i teenusega 2021. aasta jaanuaris nõustusime katsetama, kuidas teenus toimib ja meie tegevusega sobib. See toimis hästi ja pärast katseaega sai RafCycle osaks meie protsessist,“ räägib Puntti.

Ringlussevõetavad kaitsekihid kogutakse enamasti ehitustoodetelt, mille kogused on suured. Alates koostöö algusest 2021. aastal on Kiilto saatnud ringlussevõttu umbes viis tonni jäätmeid kaitsekihtidest. Sellega on ära hoitud 1,2 tonni fossiilseid CO2-heitmeid, mis oleksid tekkinud põletamisel. See tähendab, et toodete süsinikujalajälg on väiksem.

Eri materjalivoogude tuvastamine on keskkonnaeesmärkide täitmisel hädavajalik

UPM Raflataci teenuse RafCycle juht Juha Virmavirta on RafCycle'iga töötanud alates aastast 2016. Teenus on aastate jooksul pidevalt kasvanud ja nüüdseks on sellel Euroopas üle 400 mitme lõppkasutusega teenusepartneri, alates toidust ja joogist kuni tööstuskemikaalideni ning peaaegu kõigega, mis sinna vahele jääb.

„Teenus RafCycle on aastate jooksul stabiilselt kasvanud. Suurepärane, et lõpuks on meie partner selline tuntud ja edumeelne Soome ettevõte, nagu Kiilto – esimeste seas Soomest. Otsime pidevalt teenusega liituma uusi partnereid eri valdkondadest ja riikidest. Sel moel saame ennetada ebavajalikke CO2-heitmeid ning levitada sõnumit, et tänu ettevõtete hästi planeeritud ja korraldatud koostööle saab ringmajandus võimalikuks,“ sõnab Juha Virmavirta.

Protsess, mis arvestab kõigi etappidega, tõstab usaldust ettevõtete, brändide ja toodete vastu. Pimealade puudumisel on võimalik mõõta tegelikku keskkonnamõju. 

„Tähtis on arendada kestlikke lahendusi eri partneritega. Toimiv kestlikkusprogramm vajab erinevate materjalivoogude jaoks eri toiminguid ja algatusi. RafCycle on üks näide sellisest tegevusest,“ räägib Puntti ja julgustab teisigi ettevõtteid liituma.

Lisateave: 

Laura Heinovaara 
Kiilto kestlikkuse kommunikatsioonijuht 
laura.heinovaara@kiilto.com
+358 505969424