Kiilto osaleb uurimisprojektis, et kiirendada biopõhiste sideainete ja kattematerjalide väljatöötamist

Kiilto osaleb SUSBINCO teadusprojektis, milles ettevõtted, ülikoolid ja teadusasutused on ühendanud jõud, et kiirendada jätkusuutlike biopõhiste sideainete ja kattematerjalide uurimist ja väljatöötamist.

Sustainable Binders and Coatings (kestlikud sideained ja kattematerjalid) ehk SUSBINCO keskendub kestlikele biopõhistele sideainetele ja kattematerjalidele, mida saab kasutada mitmel otstarbel, näiteks kiupõhistes pakendites, tihendusmaterjalides, puittoodetes, värvides, liimides, hermeetikutes ja abrasiivmaterjalides. Uute biopõhiste alternatiivide järele on suur vajadus, kuna need vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja vajadust fossiilsete toorainete järele.

Kiilto kuulub projekti juhtrühma.

 „Meil on tõeliselt hea meel osaleda selles suures uurimisprojektis juhtrühma liikmena. Ootame suuri uuendusi seoses biopõhiste materjalidega, mida saaksime oma lahendustes kasutada, et hoogustada Kiilto eesmärki saada oma valdkonnas keskkonnaliidriks. Selles projektis osalemise üks peamisi eeliseid on tulemuslik koostöövõrgustiku ja seega uut tüüpi väärtusahelate loomine,“ sõnab Kiilto innovatsioonidirektor Christopher Mills

Kiilto innovatsioonidirektor Christopher Mills

Lennukad eesmärgid

SUSBINCO projekti üldine eesmärk on töötada välja säästvad biopõhised sideained ja kestlikud pinnakatted, mis on vastupidavad ja ohutud alternatiivid fossiilse päritoluga materjalidele erinevates tooterakendustes. Projekt on seadnud lennuka eesmärgi saavutada väljatöötatud toodetes 80–100% biopõhine sisaldus.

Projekt algas juba septembris 2021 ja lõpeb novembris 2023. Selle kogueelarve on 10,1 miljonit eurot.

Konsortsium koosneb 11 tööstusettevõttest, millest kuuel on oma paralleelsed projektid, seitsmest teadusorganisatsioonist. Kiilto, Brightplus, CH-Bioforce, MetGen ja Valmet Technologies löövad projektis kaasa mitterahalise töö ja juhtimistegevusega. Projekt hõlmab ka tööstuspartnereid, mis tegelevad paralleelselt uurimistegevusega: CH-Polymers, Metsä Board, Mirka, Montinutra, Teknos, ja UPM. Konsortsiumisse kuuluvad teadusorganisatsioonid Lappeenranta Tehnikaülikool (LUT), Soome Loodusvarade Uurimiskeskus (Luke), Tampere Ülikool (TAU), Ida-Soome Ülikool (UEF), Oulu Ülikool (UO), Soome Tehnilise Uurimise Keskus (VTT) ja Åbo Akademi ülikool (ÅAU).

Konsortsiumipartnerid loodavad nii tööstus- kui ka teaduspartnerite väärtusahelas näha sünergiat, mis tooks kaasa uued tehnoloogilised lahendused ja toetava teadusvõrgustiku, et kiirendada teadus- ja arendustegevust ning turustamist kestliku pakendamise ja värvide sektoris.