Keemiatööstuse Liit – mis on selle ülesanne ja miks Kiilto on selle liidu liikmeks juba üle 20 aasta?

Eesti keemiatööstus on väike, kuid tugev eksportija – ligi 85% siin valmistatud keemiatoodetest läheb riigist välja. Viimastel aastatel on astutud suuri samme tootmisharu efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmisel, sest ainult jätkusuutlik keemiatööstus suudab minimiseerida kahjulikke mõjusid inimestele ja keskkonnale ning tõsta ühiskonna usaldust sektori vastu.

Meie keemiaettevõtteid ühendab 1991. aastal alguse saanud mittetulundusühing Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) kuhu kuulub 55 liiget, kes tegelevad auto-, kodu-, puhastus- ja ehituskeemia, kosmeetika, põlevkiviõli ning keemiliste toorainete tootmise ja müügiga. Kiilto Eesti kuulub liitu juba üle 20 aasta ning on üheks eestvedajaks jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse valdkonnas.

Liidu liikmeks võivad olla ettevõtted ja asutused, kelle põhitegevus on seotud keemiaga ehk keemiatooraine või keemiatoodete tarnimise, tootmise või müügiga, aga ka näiteks keemiaalase arendustööga. Miks tasub kuuluda EKTLi? See annab võimaluse panustada nii Eesti majandusse kui ka enda ettevõtte arendamisse, osaleda riigi õigusloomes ja liidu korraldatavatel nõupidamistel, seminaridel ning koolitustel, samuti arendada koostööd ja suhtlemist teiste liikmetega. Lisaks saavad liidu liikmed parema liigipääsu ülikoolide ja teadusasutustega keemiaalaste arendustöösse ning uuringutesse.

Loomulikult on väga oluline ka üheskoos näidata ühiskonnale oma keskkonnateadlikkust ja propageerida kemikaalide ohutut käitlemist. Liidu ülesanne on näidata kohalikke keemiatööstuseid vastutustundliku ettevõttena. Ja mida rohkem on liidul liikmeid, seda tugevam on liit ning seda enam liidu seisukohtadega ka arvestatakse. Arenenud keemiatööstus on riigi majanduse edu alus, mis tagab inimestele parema elukvaliteedi ning kaitseb samas keskkonda.

Keskkonnaalastes probleemides on sageli süüdistatud keemiatööstust ning kahjuks on minevikus selleks ka põhjust antud. Ent vigadest õpitakse ning pikemas perspektiivis on keemia ja –tööstuse areng inimkonnale toonud siiski oluliselt rohkem kasu kui kahju. Näiteks leiab keemia lahendusi paljudele keskkonnaprobleemidele nagu kliimamuutus, jäätmekäitlus, ringlussevõtt, energiatõhusus ning sõidukite heitgaaside vähendamine.

Keemiatööstusel lasub väga suur vastutus, püüdleme jätkusuutlikkuse poole kõigis tegevustes, sest ühiskond ootab üha keskkonnasõbralikemaid ja tervislikumaid tooteid, materjale, protsesse ja lahendusi ning seejuures pole lubatud teha kompromisse toodete kvaliteedi ega inimeste tervise, ohutuse ja elustiili arvelt. Selle saavutamiseks vajab keemiatööstus haritud tööjõudu, toetavat majandus- ning stabiilset õigusruumi.

Jätkusuutlik areng on tasakaalustamise kunst, mis seab eesmärgiks leida tasakaal majanduskasvu, sotsiaalsfääri, looduskeskkonna ja muude eluvaldkondade vahel ning otsib võimalusi, mis tagaksid täisväärtusliku ühiskonnaelu jätkumise praegustele ja tulevastele põlvedele.