Kätehügieeniga seotud harjumused tänapäeval – uue normaalsuse ajastu

Ülemaailmse tervisekriisi ajal tõusis käte desinfitseerimisvahend üha enam esile ohutuse ja turvalisuse sümbolina. Selle kaasaskantavuse ja mugavuse tõttu võeti see laialt kasutusele kodumajapidamistes, töökohtades ja avalikes ruumides. Ent vaatamata käte desinfitseerimisvahendite väljakujunenud nõudlusele ja nende kasutamisele avalike kohtade ja üldkasutatavate ruumide sissepääsudel, kus kunagi võimaldati käte desinfitseerimist, on need nüüd sageli puudu või on dosaatorid tühjad.

Kätehügieenialase uuringu triloogia

Mõistmaks COVID-19 põhjustatud muutusi tarbijate kätehügieeni harjumustes ja selle laiemat mõju käitumisele, viis Kiilto läbi uuringu, mis hõlmas koristustavasid ja avalikku käitumist aastatel 2020, 2022 ja 2024.

Uuringu eesmärk oli uurida hügieenialase käitumise arengut, määrata kindlaks üldsuse hügieenitavasid kujundavad olulised tegurid ja uurida kujunevaid norme praegusel „uue normaalsuse“ ajastul.

Vastajatel paluti hinnata selliseid asju nagu

  • isiklikud väljakujunenud kätehügieeni puudutavad tavad;
  • olulised tegurid käte desinfitseerimisvahendi valimisel ja ostmisel;
  • hügieenitooted, mida tööandja peaks pakkuma;
  • kodused koristamisharjumused;
  • koristamisharjumused avalikes ruumides.

Peamised järeldused

Pandeemiajärgsel ajal on muutunud suhtumine kätehügieeni lõdvemaks. Siiski on kuni 56%-il inimestest käte desinfitseerimisvahendi pudel ja kuni 27% kannab seda endaga kaasas. Mõningasele langusele vaatamata on see osakaal endiselt märkimisväärne, eriti reisimise ajal.

Pandeemia tõttu kasvas hügieenialane teadlikkus. Nõudlus käte desinfitseerimisvahendite järele püsib kõrge ka pärast pandeemiat. Näiteks soovitakse töökohtades paremat hügieeni ja 61% uuringus vastanutest loodab, et tööandjad pakuvad tööajal käte desinfitseerimisvahendeid.

Tarbijad eelistavad kasutada ka pindade puhastusvahendeid või desinfitseerimist avalikes kohtades, kui need on saadaval. Lisaks leiab 62% inimestest endiselt, et avalikes kohtades saadaolevad käte desinfitseerimisvahendid annavad turvatunde. Seetõttu on jätkuvalt oluline pakkuda avalikes ruumides külastajatele desinfitseerimis­vahendeid, kuigi pandeemia ohud on suuremalt jaolt möödas.

Käte desinfitseerimisvahendi valimisel on kõige olulisemad järgmised kolm tegurit:

  1. Saadaval olek (2024. aasta keskmine: 4,1/5,0; 2022: 4,1)
  2. Ei kuivata ega ärrita nahka (2024: 4,1; 2022: 4,0)
  3. Sellel on dokumenteeritud mõju bakteritele ja viirustele (2024: 3,8; 2022: 4,0)

Kiilto pakub laia valikut hügieenilahendusi tööstustele ja rakendustele, kus on nõutav kõrge hügieenitase. Pesuained, puhastusvahendid ja seadmed on töötatud välja spetsiaalselt professionaalseks kasutamiseks. Kiilto pakub ka mitmekülgset valikut lõhnata nahapuhastusvedelikke, käte desinfitseerimisvahendeid, niisutajaid ning muid professionaalidele ja klientidele välja töötatud isikliku hügieeni tooteid.