Käesolev uuendus tegeleb ehitussektori ringlussevõtu murekohtadega ja võib muuta teie nägemust vannitoa renoveerimisest

Ehitamisel ja renoveerimisel on siiani liimi kasutatud kui ühendust, mida on hiljem võimatu lahti võtta. Uus lahendus võimaldab ehitussektoris ulatuslikul määral ringlussevõttu suurendada.

Peaaegu kolmandiku üleilmsest jäätmekogusest moodustavad hoonete lammutusjäätmed. Jäätmete vähendamine kestlikuma ehitustööstuse nimel on oluline teema ka Rootsis ja teistes Põhjamaades.

Võttes arvesse asjaolu, et ehitusjäätmete kogus on Rootsis 14,3 miljonit tonni aastas (2020) ja ainult väike osa sellest läheb ringlusse või taaskasutusse, on arenguruumi piisavalt, kuid kursimuutus nõuab uuendusi. Üks neist on Kiilto äsja turule jõudnud liim Debonding on Demand. See liim võimaldab omavahel liidetud pindu eraldada näiteks soojuse või mikrolaine abil.

„Liimi puhul kasutatava lahustamismeetodi abil saab liitesegu esimest korda kontrollitult eemaldada,“ kinnitab Kiilto ökosüsteemi juht Raija Polvinen.

Kui pindu saab lõhkumise asemel eraldada, muutub selle tulemusel saadud materjal taas- ja korduvkasutatavaks.

Vannitoa renoveerimise järgmine tase

Kuna Kiilto on Rootsi ehitusmaastikul tuntud ka oma edukate hüdroisolatsioonisüsteemikatsetega, on vana vannitoa renoveerimisel toimuv karm lammutusprotsess ja jäätmete taaskasutamise väljakutse ettevõtte jaoks juba tuttav.

„Pindade eraldamisest rääkides on vannitoad hea näide. Vannitoa renoveerimisel lõhutakse pinnad kuni kipsplaadini. See ei ole aga vajalik eemaldamismeetodi puhul, sest vuugitäide ja plaadid eemaldatakse kontrollitult. Vuugitäide kogutakse tolmuimejaga kokku ja tagastatakse ringlussevõtuks Kiiltole,“ selgitab Polvinen.

Sel moel jäävad terveks ja taaskasutatavateks isegi vanad plaadid. Plaatide taaskasutusvõimaluseta on pidev vajadus uute savikarjääride järele.

„Karjääridel on aga suur mõju looduslikule mitmekesisusele. Aastas tarbitakse maailmas umbes 18 miljardit ruutmeetrit keraamilisi plaate,“ lisab Polvinen.

Mõjusa ökosüsteemi ülesehitamine

Liimiga Debonding on Demand sillutab Kiilto ehitusmaastikul teed edasistele uuendustele. Debonding on Demandi kõrval käivitas Kiilto programmi „SUPER Healthy Buildings Ecosystem“, mis toob kokku ehitusala novaatorid, teadlased, idufirmad, otsustajad, organisatsioonid ja ettevõtted.

„Selle eesmärk on murranguliselt parandada kestlikkust ehitusvaldkonnas, mis omakorda nõuab kogu tööstusharu koostööd. Rootsil on juba idufirmade ökosüsteemide koostöökogemus. Meil oleks hea meel Rootsi eksperditeadmisi sellesse säästvama ehituse revolutsiooni kaasata,“ ütleb Polvinen

Kiilto kohta:

  • 1919. aastal asutatud Soome perefirma
  • 2022. aasta müügi netokäive 260 miljonit eurot
  • 1987. aastal laieneti Rootsi
  • Meil töötab ligi 800 uuendusmeelset tippspetsialisti kokku üheksas riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Ukrainas, Eesti, Lätis, Leedus ja Poolas.
  • Tegutseme neljas tegevusvaldkonnas: ehitus, tööstusliimid ja tuletõkkelahendused, professionaalsed hügieenitooted ning tarbekaubad.
  • Oma tegevuses juhindume soovist olla keskkonnasäästlikkuse vallas liider. Kõrged keskkonnaalased eesmärgid on lõimitud ka meie igapäevasesse otsustusprotsessi.
  • Kiilto visioon on suunatud aastasse 2080.
  • Kiilto on juhtiv turuosaline Rootsi turul, mis pakub Floor as Service kontseptsiooni näol põrandakattematerjale ja paigaldusteenust. Hiljuti toodi turule uus põrandatasandussegu Kiilto Pro rECO, mille süsinikujälg on oma tootegrupis üks väiksemaid.
  • Märgruumide hüdroisolatsioonilahenduste turuliider Soomes ja uuenduslike biopõhiste tööstusliimide turuliider Euroopas.
  • Käte ja pindade desinfitseerimislahenduste turuliider Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.

Kiilto on Soome saja-aastase ajalooga kasvav pereettevõte, kellel on 2080. aastasse suunatud visioon. Kiilto arendab, toodab ja turustab keemilisi lahendusi ehituse, tööstusliimide ja tuletõkkelahenduste, professionaalsete hügieenitoodete ja tarbekaupade valdkonnas. Kiilto tegevuse peamised põhimõtted on juhtpositsioon keskkonna vallas, põhimõte omada oma klientidega alati lähedane suhtlus ja tulevikule pühendumine. Kiilto tegutseb üheksas riigis ja annab tööd umbes 800 inimesele. 2022. aastal ulatus kontserni netokäive 260 miljoni euroni. www.kiilto.com