Jätkusuutlik hügieen nõuab enamat kui lihtsalt taaskasutatavaid pakendeid

Millest koosnevad kestlikud hügieenilahendused toiduainetööstuses? Meie eksperdid selgitavad, kuidas tuvastada lühenditest tulvil terminoloogiadžunglis põhialused ja leida partnereid, kes toetavad teie ettevõtte eesmärke. Intervjuu ilmus algselt Soome toidu- ja terviseajakirja 2024. aasta 1. numbris.

Kõik, mis edendab heaolu ja sillutab teed jätkusuutlikule tulevikule, on oluline. Üks vaatenurk ei tohiks siiski varjutada suurt pilti. Taaskasutusmaterjalist pakend ei õigusta oma sisu ja heitmete vähendamine ei kõrvalda elurikkuse väljakutseid.

Ettevõtetel peaks olema julgust jagada arutelu osadeks. Siis saab jätkusuutlikkust tõeliselt hinnata erinevatest vaatenurkadest. Tooraine, tootmine, pakendamine, logistika, jäätmed, ringlussevõtt, biolagunevus või ehk heitmed? Vastus on, et arvesse tuleks võtta neid kõiki ja rohkemgi veel.

Mõõdikuks teie enda eesmärgid

„Esiteks on oluline mõista, kus võib teie enda organisatsiooni tegevus midagi mõjutada. Kui teie eesmärgid on selged, siis saab neid mõõta. Seejärel saate valida lahendused, teenused või koostööpartnerid, kes aitavad nende eesmärkide saavutamisele kaasa,“ ütles Kiilto professionaalse hügieeni äriüksuse müügijuht Jukka Rantala.

Rantala teab, et see protsess pole nii lihtne, kui kõlab.

„Ettevõtted peavad suutma esitada rohkem andmeid oma lahenduste keskkonnamõjude kohta. Näiteks süsinikujalajälje arvutused või elurikkuse mõjutamise hinnangud on sageli veel puudulikud.“

„Jätkusuutlikkus on õppeprotsess. Hügieeni vallas võib alustada toote õige kasutamisega tutvumisest. Märkimisväärne mõju võib olla toorainetel või doseerimisel.“

Jukka Rantala
Äriüksuse Müügijuht, Professionaalse Hügieeni

Jätkusuutlikkust ehitatakse samm-sammult. Hindamist võivad toetada ka erinevad sertifikaadid, nagu näiteks Põhjamaade ökomärgis Luik. Rantala sõnul on kõige tähtsam pihta hakata.

„Jätkusuutlikkus on õppeprotsess. Hügieeni vallas võib alustada toote õige kasutamisega tutvumisest. Märkimisväärne mõju võib olla toorainetel või doseerimisel.“

Erinevatel tasanditel uurimine

Lahendusi on mõttekas kaaluda laiemalt kui ainult kasutusolukorras. Tooteohutust tuleks hinnata näiteks toote kasutaja, kasutuskonteksti, keskkonna ja tootmisprotsessi vaatenurgast. Veetarbimist saab vaadelda nii toorainete, tootmisprotsessi, tootekasutuse kui ka enda protsessi vaatenurgast.

Rantala sõnul on olelusringist lähtuv mõtlemine hea viis, kuidas jaotada jätkusuutlikkusega seotud küsimused paremini juhitavateks osadeks.

„Olelusringi hindamine arvestab mõjusid erinevates etappides ja võib paljastada, kuhu tuleks tegevusi suunata. Lisaks olelusringi hindamisele on hea keskenduda mõjususele,“ võttis ta kokku.

Ringmajandus paneb rõhu julgusele ja koostööle

2023. aasta jaanuaris valiti Kiilto osalema koolitusprogrammis „Ringlusdisain – arengutee ringmajanduse suunas“. Koolitusel süveneti ringmajanduse põhimõtetega kooskõlas olevatesse disainipõhimõtetesse ning töötati välja teostatavad kontseptsioonid, mille eesmärk on vähendada tekkivate jäätmete ja saaste hulka. Koolitusel osales kokku 50 Soome ettevõtet erinevatest tööstusharudest.

„Ringmajanduse mõtteviisi lõimimine disainiprotsessi on Kiiltos juba tegelikkus. Koolitusprogrammi kaudu saime ligipääsu täiendavatele tegevusmudelitele, mida saame süsteemselt tuua sisse projektijuhtimisse ja säästva arengu projektidesse,“ ütles Kiilto professionaalse hügieeni äriüksuse tootearenduse juht Jussi-Matti Kauko.

„Ringmajandusega seotud väljakutsete lahendamine nõuab julgust ja järjepidevat tegevust. Peame hõlbustama teabe jagamist ja koostööeksperimente, et ühendada väärtusahelaid uutel viisidel. Teerajajad saavad pakkuda teistele inspiratsiooni, kuid selleks, et ringmajandusel põhinevad turud muutuksid peavooluks ja tervikuna ligipääsetavamaks, peame kaasama laiema osalejate grupi,“ ütles Kiilto tööstusliimide ja tulekustutusvahendite äriüksuse ärijuht Tomi Takala.

Keskkonnaalased innovatsioonid varustuskindluse osana

Ülemaailmsed kriisid, nagu COVID-19 pandeemia ja sõja puhkemine Ukrainas, panid proovile meie arusaamad kaupade ja toorainete kiirest liikumisest.

Sedamööda, kuidas tooraine ja komponentide kättesaadavus muutus raskemaks ning energiahinnad hakkasid tõusma, tuli hakata ümber hindama ka investeeringuid ja arendusprojekte. Kiiltos jõuti kiirelt üksmeelsele seisukohale, et keskkonnateemad pole kuhugi kadunud.

Näiteks peeti materjalide või energiakasutuse vähendamisele suunatud lahendusi ettevõtete ja ühiskondade häiretega toimetulemise lahutamatumaks osaks, varustuskindluse osaks.

„Keskkonnaalased uuendused võivad vähendada ka sõltuvust teatud toorainetest või energiast,“ võttis kokku Rantala.

„Määrava tähtsusega komponentide puhul oleme varem katsetanud alternatiivseid tooraineid, et kindlustada saadavalolek ka kriisiolukordades ja tagada seeläbi klientidele tarnekindlus. Tarnekindlus on ühiskonna toimimise säilitamise oluline osa. See on hea näide keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse seostest,“ täpsustas ta.

Reageerimisvõime on jätkusuutlikkuse eeldus

Kui maailm muutub, peavad organisatsioonid muutustega sammu pidama. Õpime pidevalt juurde ja saadud õppetunnid tuleb kiiresti tegudeks muuta.

„Kiiltos uuendatakse meie keskkonnaalast tõotust umbkaudu iga kahe aasta tagant. Asendame saavutatud eesmärgid uutega ja tagame, et tõotus arvestab meie tegevuskeskkonnas toimuvaid muutusi. Viimati lisasime oma tõotusesse bioloogilise mitmekesisuse ja protsessivee kasutamisega seotud eesmärgid,“ selgitas Takala.

Jätkusuutlikkus seisneb ka tegevuse järjepidevuse tagamises. Seda tõdeti ka Kiiltos, kui paljudes tööstus­harudes kajastusid ülemaailmse olukorra muutumisest tingitud tooraine kättesaadavuse probleemid ka hindades. Nähtus ilmnes kiiresti ka toiduainetööstuses. Kui leelise hind mitmekordistus, oli pakiliselt vaja uusi hügieenilahendusi.

„Meie tootearenduse lähtekohaks oli leida keemiliselt sama tõhusad, kuid soodsamad toorained ning pakkuda seeläbi klientidele kiiresti vahendeid ootamatult hüppeliselt tõusvate kuludega toimetulekuks,“ kirjeldas Rantala.

Peagi toodi turule uus tootesari Kiilto Pro Pure. Kuigi see oli suunatud hinnaprobleemidega toimetulekule, oli turuletoomine oluline ka keskkonna seisukohast.

„Lõime kaks kärbest ühe hoobiga, sest leidsime võimaluse täita ka oma jätkusuutlikkusega seotud eesmärke. Meie uus tootesari vähendab oluliselt tootmisrajatiste fosforikoormust,“ selgitas Rantala.

Taastava äritegevuse suunas

Milline näeb jätkusuutlikkuse tulevik välja hügieeni vaatenurgast? Rantalal ja Takalal on selle kohta mõningaid ideid.

„Mõtteviis peab muutuma. Õnneks oleme Soomes juba osaliselt sellel teel. Selle asemel, et organisatsioonid keskenduksid võimalikult suurele müügile, peavad eri sektorites tegutsejad investeerima kasutuse minimeerimisse, tehes samal ajal kasumlikku äri. See tähendab protsesside optimeerimist, uusi jätkusuutlikke tooraineid ja veelgi avatumat koostööd,“ mõtiskles Takala.

„Neutraalsusest ei piisa, kui kavatseme ehitada tulevikku järgmistele põlvkondadele.“

Tomi Takala
Äridirektor, tööstuslikud liimid ja tulekindlus

Aastate jooksul on arenenud ka koostöö Kiilto enda äritegevuses. Esmapilgul võiks imestada, mida on tööstuslikel liimidel ühist professionaalse hügieeniga.

„Tegelikult palju. Võib-olla töötame isegi sama kliendiga, kuid protsessi erinevates etappides. Oluline on mõista näiteks toiduainetööstuse tegevust terviklikult, et saaks laialdaselt võtta arvesse jätkusuutlikkuse aspekte. Kiilto näiteks tarnib liime toiduainetööstuse pakendamisvajadusteks. Teiselt poolt optimeerime puhastusprotsesse. Nende vahel on palju võimalusi, kus saame aidata säästvamate valikute tegemisel,“ selgitas Rantala.

Takala tõi välja suhteliselt uue vaatenurga – taastava äritegevuse. See termin viitab ettevõtlusele, millel on positiivne puhasmõju keskkonnale ja ühiskonnale.

„Me peame liikuma just selles suunas. Neutraalsusest ei piisa, kui kavatseme ehitada tulevikku järgmistele põlvkondadele,“ rõhutas ta.

5 näpunäidet jätkusuutlikkuse nimel töötamiseks:

  • Hinnake jätkusuutlikkust mitmest vaatenurgast. Ärge siiski kõhelge ja hakake kuskilt pihta.
  • Selgitage välja valdkonnad, kus te saate midagi mõjutada.
  • Mõelge, kas otsite toodet, teenust või ehk mõlemat terviklikuma lahenduse näol. Valikud võivad mõjutada näiteks heitkoguseid või protsessi optimeerimist.
  • Valige partner, kes suudab pakkuda ka koolitust, sest jätkusuutlikud praktikad mõjutavad märkimisväärselt keskkonnajalajälge.
  • Investeerige pidevasse täiustamisse. Jätkusuutlikkus on protsess, mis peab aja jooksul arenema.