Jäätmete vähendamine ja materjaliringluse suurendamine tagab toodete jätkusuutlikkuse

Alates 2023. aasta jaanuarist on Kiilto osalenud koolitusprogrammis „Ringdisain – tee ringmajanduse suunas“, mis keskendub ringdisaini põhimõtetele ning vähem jäätmeid ja reostust tekitavate kontseptsioonide väljatöötamisele. Kokku valiti uue kestlikkuse, innovatsiooni ja konkurentsivõime ajastu teerajajateks välja 50 eri valdkondadest ja eri suurusega Soome ettevõtet. 

Muutused meie mõtteviisis 

Üheaastane koolitusprogramm koosnes kahest osast: üks osa oli mõeldud strateegilistele otsustajatele, teine aga toote/teenuse arendamise, turunduse ning kaubamärgi ja kliendikogemuse eest vastutavatele töötajatele. Moodulid olid eri ülesehitusega ja pakkusid ürituste, töötubade, netisaadete ja veebiseminaride kaudu uut teavet ja võrgustusvõimalusi.

„Suheldes saime teistelt ettevõtetelt ringdisaini põhimõtete oma töös rakendamise kohta näiteid, näiteks renoveeris üks ettevõte oma metsatöömasinad, selle asemel et osta täiesti uusi seadmeid,“ ütleb Kiilto keskkonnajuht Viivi Kettula.

„Iseäranis huvitavad olid netisaated, sest ringmajanduseksperdid ei kartnud avaldada oma isiklikku arvamust selle kohta, kuidas nad näevad turu muutumist või mahajäämust,“ selgitab Kettula.

Kõik 50 ettevõtet, Kiilto nende hulgas, valiti välja taotluse alusel. Osalejad olid eri tööstusharudest ja eri suurusega, näiteks Stora Enso, UPM Raflatac, Martela, Helkama Velox ja Genelec.

„Sama programmi raames oli esindatud palju valdkondlikke teadmisi alates tekstiilist ja mööblist kuni tarbijahügieeni ja IT-teenusteni,“ lisab Kiilto arendusjuht Tomi Nissinen.

Ringmajanduse arengukõvera kiirendamine

Toote kavandamisetapis määratakse kuni 80% selle keskkonnamõjust. Ringdisaini põhimõtete uutes tegevuskavades ning toote- ja teenuseuuendustes arvestamine on hädavajalik, kuna see aitab osaliselt vähendada kliimamuutusi ja toorainete ületarbimist ning säilitada bioloogilist mitmekesisust.

„Kui tuua näiteks programm Meie keskkonnalubadus“ ja elutsükli hindamised, siis me juba kasutame ringdisaini, kuid see programm on andnud meile kindla aluse, mida arvestada projektijuhtimises ja muudes kestlikkuse algatustes,“ ütleb Kiilto teadus- ja arendustegevuse juht Jussi-Matti Kauko.

Pärast iga mooduli läbimist tegid Kiilto koolitusel osalejad organisatsioonile vahekokkuvõtte, et saadud kogemusi ja rakendatavaid meetmeid arutada. See suurendas huvi ja võimaldas ideid võrdsematel alustel jagada.

„Ringmajanduse teema ja sellega seotud probleemid ei ole kergesti mõistetavad. Sügava mõistmiseni jõudmiseks on vaja palju harjutada ja korrata, eriti kui ei tegele sellega iga päev,“ jätkab Kauko.

9 R-i raamistik kui lihtne ja tõhus vahend edasiliikumiseks

Ringmajandus on oma olemuselt jäätmete ja saaste vähendamine, toodete ja materjalide elutsükli pikendamine ning looduse taastamine.

Koolitusprogrammis tutvustati üheksat ühisel ringmajandusstrateegial põhinevat raamistikku, mida osalejad pidasid kasulikuks vahendiks, et uurida, kuidas kasutada ja taaskasutada materjale nende kõrgeima väärtusega, samal ajal vähendades jäätmete hulka ja keskkonnakahju.

9R raamistik, kohandatud Pottingi jt järgi. (2017)

„Toodete asendamine või üleviimine teenuste valdkonda, et paremini kontrollida materjalivooge ja jäätmete ringlussevõttu, on programmi käigus sündinud uus mõtteviis,“ sõnab Kiilto teadus- ja arendustegevuse juht Maija Kulla-Pelonen.

Võrreldes lineaarse tooda-kasuta-hülga-mudeliga võib üleminek ringsemale ja kestlikumale majandusele aidata taastada planeedi ökoloogilist tasakaalu, tagades ka ettevõtte konkurentsivõime nõuetele vastavuse, kliendisuhete, diferentseeritud innovatsiooni ja pikaajalise vastupidavuse vallas.

Pikk teekond algupärastest ideedest üldise kohanemiseni

Kasutatavate ja tulevaste ärimudelite lõhe kaotamine nõuab põhjalikku muutust mõtteviisis, koostöös ja investeeringutes.

„Ringmajandusele üleminekuga kaasnevate väljakutsete ületamine nõuab julgust ja pidevat tegutsemist selles suunas. Et väärtusahelaid uuel viisil luua, peab teabe jagamine ja ühiselt eksperimenteerimine saama harjumuspäraseks. Teerajajad võivad innustada, kuid et turg muutuks võimalikult kiiresti tavapäraseks ja kättesaadavaks, peame kaasama suuremat hulka osalejaid,“ möönab Kiilto ärijuht tööstuse vallas Tomi Takala.

Täiendav taustainfo:

Kõnealune koolitus on kliimaministeeriumi juhitud strateegilise ringmajandusprogrammi algatus. Selle elluviimise eest vastutavad ettevõtete tootedisaini edendav Design Forum Finland ja ringmajanduse ekspert Ethica Oy koostöös VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partnersi, Milttoni ja Alice Labsiga.