Enesekontroll tuleviku haiglas

Toiduainetööstuses ja suurtes köökides viiakse läbi seaduslikult ette nähtud puhtuse ja hügieeni kontroll, et tagada klientidele kvaliteetne toit ja töötajatele ohutu keskkond. Teistsugune on olukord tervishoiusektoris, kus iseregulatsiooni ei jälgita. Infektsiooniuuringute lektor Kirsi Saukkonen on olukorrale pikalt mõelnud ja julgustab haiglaid eneseregulatsiooniks valmistuma, kuna tervishoiusektoris kehtestatakse seire ja standardid.

Enesekontroll on praegu alaarenenud

“Inimesed kujutavad alati ette, et tervishoiuolukord on hea, aga ei ole. Haiglate nakatumine kasvab pidevalt, kuigi arenenud riikides on juba olemas meetodid ja vahendid suurepäraste tulemuste saamiseks,” ütleb Kirsi. Enesekontroll lihtsalt ei jõua tegelike kasutajateni ja kontrolli puudumine muudab olukorra veelgi hullemaks.

“Tervishoius on palju halle alasid, mille eest keegi ei vastuta. Informatsiooni ei edastata alati, mis on tingitud hierarhiast erinevate töötajate rühmade vahel. Kui koduhooldustöötajad ei osale koguduse koosolekutel, ei tea töötajad milliseid haigusi palatis ravitakse On võimatu tagada hügieenitaset, mida konkreetne olukord nõuab, kui inimesed ei tea, mis palatis toimub, “ütleb Kirsi.

Enesekontroll on ka tööohutuse tagatis

Inimesed reageerivad jälgimisele negatiivselt, seetõttu peaksime rõhutama sõna ISE-jälgimine. Töötajad peaksid olema motiveeritud õppima häid töömeetodeid ja muutma need regulaarseks tavaks. Kui rõhutada töötervishoidu ja tööohutust, peetakse “enesekontrolli” alati vastuvõetavamaks. Organisatsioon, mis teostab vastutustundlikku kvaliteedi tagamist ja enesekontrolli, on ka vastutustundlik töökoht, “rõhutab Kirsi.

Kui tervishoiu valdkonnas võetakse vastu valikuvabadus, hakkab mainel üha olulisem roll olema. Kirsi sõnul on eneseregulatsioon viis maine parandamiseks ja rajatise positiivsete aspektide esiletoomiseks klientide ja potentsiaalsete töötajate jaoks. Uue põlvkonna kliendid on harjunud sotsiaalmeediat kasutama, et nad saaksid hõlpsasti leida teavet selle kohta, millisesse haiglasse pöörduda. Eneseregulatsioonita haiglat peetakse reformide suhtes vastupidavaks ja selle toimimine läbipaistmatuks.

Soomes võetakse kasutusele tervishoiu puhastusstandard

Enesekontrolli arendamisel on tulevikus suur hüpe. Rootsis 2017. aastal kasutusele võetud tervishoiuteenuste puhastamise standard tuleb vastu võtta ka Soomes ning Kirsi on seda küsimust propageerinud Soome standardiliidule SFS. “Puhastusstandard määratleb tervishoiusüsteemi erinevate ruumide hügieenitasemed, enesekontrolli mõõtepiirid ja kriitilised kontaktpunktid, kus proovid tuleb võtta. Tänu standardi piirväärtustele on seda lihtsam hakake tervishoiusüsteemis enesekontrolli kavandama, “räägib Kirsi rõõmsalt.

Kuidas alustada enesekontrolliga?

Enesekontrolli alustamine peaks toimuma enesekontrollimeeskonna moodustamise kaudu, mis koosneb võimalikult paljudest personaligruppidest (osakonna juhtkond, õendustöötajad, nakkusosakond jne). “Puhtusastme määramiseks on mõttekas läbi viia oma jaamas pilootuuring. See sõltub näiteks hoone vanusest, töötajate arvust ja kasutatavatest puhastusmeetoditest. Pärast seda muutub enesekontroll seadmes on fikseeritud režiim ja võetakse meetmeid selle laiendamiseks teistele üksustele. Eneseseire tulemuste registreerimiseks saab kasutada Kiilto teenust HygiNet®, mis töötati välja hügieeniplaani koostamiseks ja hooldamiseks. Nagu kõike see on uus, kas enesekontroll võib esialgu tekitada muutustele vastupanu, kuid pikemas perspektiivis parandab see töö kvaliteeti ja aitab inimestel leida uusi tavasid, mis nende igapäevast tööd lihtsustavad, “ütleb Kirsi.