Ehitised peavad niiskusega toime tulema – erilist tähelepanu vajavad vanad hooned

Konstruktsioonid ja materjalid peavad olema niiskusele üha vastupidavamad. Iseäranis valvas tuleb olla vanade niiskustehniliste lahenduste puhul.

Konstruktsioonid ja materjalid peavad olema niiskusele üha vastupidavamad. Iseäranis valvas tuleb olla vanade niiskustehniliste lahenduste puhul.

Elamute märgruumide veekindlaks muutmine on viimase paarikümne aasta jooksul märgatavalt edasi liikunud ja seda ka hea põhjusega. Tänapäeval on märgruumidele märksa suuremad nõuded kui veel mõnikümmend aastat tagasi.

„Uute märgruumide ehitamisel on niiskuskontroll heal tasemel,“ märgib Tampere Ülikooli ehitusfüüsika professor Juha Vinha.

Ta lisab: „Rohkem pingutusi on tehtud erinevate ehituslahenduste ja töömeetodite arendamiseks ning välja on töötatud koolitus ja sertifikaadid, mille rakendamist jälgitakse tähelepanelikult.“

Vanasse hoonesse planeeritava märgruumi puhul tuleb olla iseäranis täpne.

„Soovides rajada märgruumi näiteks vana hoone maapinnaga piiratud keldriseinte vahele, tasub kindlasti jälgida ehituskonstruktsioonide niiskuskoormust erinevatest suundadest, samuti tuleb pöörata tähelepanu kuivatuslahendustele,“ sõnab Vinha.

Vanade konstruktsioonide renoveerimisel tasub arvestada ka täiendava soojusisolatsiooni ohtudega. Kuna hoonesisene soojusisolatsioon pärsib niiskuskontrolli, tuleb ehitised võimaluse korral soojustada väljast. See muudab vanad konstruktsioonid kuivemaks ja soojemaks. Hoonesisene soojusisolatsioon peab vanade konstruktsioonide liigse jahutamise vältimiseks olema õhuke. Samas tuleb kasutada piisavalt tihedaid auru- ja õhutõkkeid, et vältida siseõhu niiskuse kondenseerumist vana hoone sisekonstruktsioonidele.