CIP-tsüklite optimeerimine võib säästa rohkem kui kaks miljonit liitrit vett aastas.

Uus Kiilto ProCIP® digitaalne teenus kasutab uuritud andmeid, et optimeerida toiduainetööstuses ringpuhastuses kasutatava vee, kemikaalide, energia ja aja tarbimist. Saavutatud kokkuhoidu on lihtne kontrollida.

Toiduainetööstuses kasutatavaid seadmeid puhastatakse regulaarselt, kuna nende hügieeninõuded peavad vastama väga kõrgetele kvaliteedistandarditele. CIP- ehk Clean-in-Place-tsüklid on üks suurimaid automaatseid puhastusprotsesse tootmisseadmetes. Kiilto arendusjuht Pekka Sinisalo tuletab meelde, et üks CIP-tsükkel võib hõlmata näiteks alguspesu, leeliselist pesu, vahepealset loputust, happelist pesu, lõpppesu ja steriliseerimist.

“Ühe pesu hind on umbes 20 eurot. Aastane pesumaht varieerub sõltuvalt tehasest 30 000 kuni 60 000 pesu.”

Mõju kasumlikkusele on märkimisväärne. Näiteks on hinnangute põhjal kuni 80 protsenti tootmise kogukuludest piimatööstustes seotud seadmete ja torustike hügieenihooldusega.

“Loomulikult ei saa hügieeni osas kompromisse teha. Kuid vee, energia ja kemikaalide kasutamist ning puhastusaega saab optimeerida, ilma et see kahjustaks kvaliteeti. Mõnikord võivad isegi väikesed kohandused muutuda suureks kokkuhoiuks, ” rõhutab Sinisalo.

Koostöös klientidega

Aastakümneid on Kiilto aidanud toiduainetetööstuse kliente optimeerida nende hügieenihooldusega seotud protsesse. Paar aastat tagasi hakkas Kiilto välja töötama optimeerimisteenuse lahendust, mis ühendaks ettevõttesisese ekspertiisi, anomaaliate tuvastamise ja puhastuse jälgimise.

“Põhiidee oli luua süsteem, mille abil saaksime puhastusprotsessi eemalt jälgida ja võetud meetmete mõju oleks alati selgelt näha. Eesmärk oli ka see, et kõik otsused põhineksid kogutud uuritud andmetel.”

Arendustööd toetasid ka kliendid.

“Me uurisime klientide soove ja vajadusi. Samuti soovisid nad üksikasjalikumat teavet optimeerimismeetmete kasulikkuse kohta ja suuremat läbipaistvust protsessides. ”

Meetmete ettepanekud andmete analüüsi teel

Arendustöö on nüüdseks lõppenud. Kiilto ProCIP® on lahendus, mis ühendab kliendi protsesside automatiseerimisest kogutud teabe, selle analüüsi ja Kiilto ekspertiisi. See tagab, et CIP-protsessid on kooskõlas nii tegevuseesmärkide kui ka kvaliteedinõuetega.

"Meie eksperdid aitavad analüüsida tehasest kogutud andmeid, tuvastada optimeerimisvõimalusi ja kaasajastada puhastusprotsesse vastavalt sellele."

Teenuses kasutatav tarkvara arvutab ka, kuidas meetmed mõjutavad hügieeniga seotud kulusid.

“Pidev seire aitab tagada CIP-puhastustsüklite ühtluse ja nii on võimalik vältida nii üle- kui ka alapesu. Iga CIP-puhastustsükliga kaasnevad täpsed aruanded ja statistika. ”

Teenus vabastab ka personali ebavajalikust andmete kogumisest ja probleemide tuvastamisest, mis omakorda säästab tööaega.

Vähem on rohkem

Sinisalo hinnangul on Kiilto ProCIP® abil võimalik toiduainetööstuses saavutada kuni kümnete protsentide suurune kulude kokkuhoid. Näiteks ühel kliendil aitas optimeerimisteenus oluliselt vähendada veetarbimist, säästes vähem kui aastaga kaks miljonit liitrit vett. Uuel optimeerimisteenusel on ka muid eeliseid.

“Kui CIP-töötluseks saab kasutada vähem vett, energiat, kemikaale ja aega, teenib see ka Kiilto ja kliendi keskkonnaeesmärke,” rõhutab Pekka Sinisalo.