Avaldatud on Kiilto 2023. aasta kestlikkusaruanne

Meie kestlikkusaruanne on põhjalik ülevaade sellest, kuidas Kiilto asju teeb, kuidas me mõtleme, kuidas võiksime end parandada ja miks teatud asjad on meie jaoks olulised. Aruandlus on haldusmeede ja vahend protsesside puuduste tuvastamiseks või klientide, töötajate ja sidusrühmade ootuste täitmiseks.

Avalik dokumentatsioon ja andmepõhised tulemused võimaldavad teatud tavasid kahtluse alla seada või kinnitada nende eeliseid. Kestlikkusaruanne hõlmab laiaulatuslikku teavet. Kestlikkus ei ole võistlus – iga tegevus on suunatud ühisele hüvangule. Teistelt õppimine ja koostöö on üliolulised. See nõuab läbipaistvust ja meie aruandes kirjeldatakse seda, kus me praegu oleme ja kuhu läheme. See on huvitav teekond, mille käigus on toimunud inspireerivaid õnnestumisi. Kutsume soojalt kõiki meie sidusrühmi selle teekonnaga liituma.

Lugege Kiilto 2023. Aasta kestlikkusaruannet siin.

Vaadake videot, et näha, mida meie kestlikkuse kommunikatsioonijuht 2023. aasta aruandest esile tõstab.

https://youtu.be/lnwHlj5caUM

Aruandluseeskirjade suunas

2022. aasta aruandes ühendati esmakordselt kõigi Kiilto riikide säästva arengu andmed. 2023. aasta aruanne järgib sama põhimõtet. Seadusjärgne aruandluskohustus hakkab Kiiltole kehtima 2026. aastal (2025. aasta aruandlus). 2023. aasta aruande eesmärk on olnud jätkata teekonda ettevõtete säästvat arengut käsitleva aruandluse (CSRD) suunas vastavalt ELi direktiivile ja selleks algatasime 2023. aasta sügisel kahekordse olulisuse hindamise koos sidusrühmade küsitlusega.

Meie aruanne on inglise keeles. Selle raamistikuks on globaalse aruandluse algatuse (GRI) standard ja sel aastal toetab seda lisaks ühingujuhtimise aruandele ka meie maksustrateegia.

Kiiltol ei ole eraldi kestlikkusjuhti ega vastutusala. Vastutus on integreeritud Kiilto protsessidesse ja kultuuri, mis lihtsustab vajadusel lühikese etteteatamisajaga tegutsemistavade muutmist. Meie aruandlusprotsess on olnud hea võimalus tuvastada probleeme meie protsessides ja tugevdada olemasolevaid tavasid.

Lisateave:

Laura Heinovaara
kestlikkuse kommunikatsioonijuht
laura.heinovaara@kiilto.com
+358 50 5969 424