Sitol 6740
PVOH liim

Sitol 6740 on polüvinüülalkohol-liim hoonete isolatsioonimaterjalide liimimiseks.

Eriomadused


Materjalid

Rakendus

Sitol 6740 on ette nähtud hoonetes kasutatavate kiupõhiste isolatsioonimaterjalide seondamiseks liimiotsikuga/pihustusseadmega. Kuivab aeglaselt ja tekitab tugeva sideme. Ühildub Ekovilla tselluloosisolatsiooniga (VTT 09/0081, ETA) ja Termexi tselluloosisolatsiooniga (VTT- C-11413 -15).

Pakendi suurus Toote kood
Sitol 6740 15 kg T3933.015
Sideaine tüüp

Polüvinüülalkohol-liim

Erikaal

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Viskoossus

3500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt ning pinnad puhastada liimijääkidest sooja veega.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp