Sitol 5893/20 on lamineerimiseks sobiv EVAC-dispersioonliim.

Eriomadused

  • Hea liimuvus mitmete plastidega

Materjalid

Rakendus

Sitol 5893 on modifitseeritud EVAC kopolümeer dispersioonliim. Sobib saepuruplaadi ja kartongi, plastkatete ja kanga lamineerimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Sitol 5893/20 kontti T1076.992
Sideaine tüüp

EVAC

Erikaal

1,3 kg/dm³

pH

7

Viskoossus

7000 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20 °C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temp. 20 °C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp