Sitol 4678
PVAc liim

Sitol 4678 on spiraalköite valmistamisel kasutatav PVAC-dispersioonliim.

Eriomadused

  • Rulliga pealekantav

Materjalid

Rakendus

Sitol 4678 on modifitseeritud polüvinüülatsetaat dispersioonliim.Liim sobib hästi rulliga pealekandmiseks.Sitol 4678 sobib kartongi, papi ja paberi lamineerimiseks. Ideaalne kattekartongi pealekleepimiseks spiraalköitele.

Pakendi suurus Toote kood
Sitol 4678 15 kg T3935.015
Sideaine tüüp

PVAc

Erikaal

1,15 kg/dm

pH

7

Viskoossus

4300 mPas, Brookfield RVT 4/20, 20°C

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist tuleb toode segada enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp