Sitol 3838

Sitol 3838 on paberirulli kõikuri jaoks mõeldud dekstriinliim paberiotsa kinnitamiseks.

Eriomadused

  • Biolagunev
  • Heade liimimisomadustega

Materjalid

Rakendus

Sitol 3838 paberi- ja papilõikurites kasutatav paberiotsa kinnitamise liim. Liim on biolagunev.

Sideaine tüüp

Dekstriinliim

Erikaal

1,25 kg/dm³, 20°C

pH

6

Viskoossus

600 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20 °C)

Kasutustemperatuur

+18...+25 °C (võib kasutada ka kuumana, max 50 °C.)

Ladustamine

Avamata originaalpakendis temperatuuril +20 °C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt ning pinnad puhastada liimijääkidest kuuma veega.

Lisainformatsioon

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus oleneb kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise ega keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp