Sitol 1600
PVAc liim

Sitol 1600 on PVAC-dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Eriomadused

  • Rulliga hästi pealekantav

Materjalid

Rakendus

Sitol 1600 on pika avaajaga modifitseeritud PVAC homopolümeer dispersioonliim. Sobib paberi ja papi liimimiseks. Võib kasutada rakendusteks nagu rototrükk ja pabersiltide pealekleepimine.

Pakendi suurus Toote kood
Sitol 1600 15 kg T1256.015
Sideaine tüüp

PVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskoossus

800 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikaajalist hoiustamist segada toode enne kasutamist hoolikalt läbi.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp