Sitol 1038
PVAc liim

Sitol 1038 on PVAC dispersioonliim paberi ja pakkematerjali tööstuslikuks liimimiseks.

Eriomadused

  • Sobib erinevateks rakendusteks, sh lainepapist karpide külgede liimimiseks

Materjalid

Rakendus

Sitol 1038 on kiiresti nakkuv modifitseeritud PVAC dispersioonliim, millel on suhteliselt pikk lahtiolekuaeg ja madal viskoossus. Sitol 1038 sobib paberi, papi ja lainepapi liimimiseks.

Pakendi suurus Toote kood
Sitol 1038 15 kg T1230.015
Sideaine tüüp

PVAC

Erikaal

1,05 kg/dm³ / 20°C

pH

5

Viskoossus

1350 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Kasutustemperatuur

+18°C kuni +25°C

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. +20°C kuni 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kasutusjuhend

Enne liimi kuivamist on piisavalt aega, et kõik masinad ja seadmed veega puhastada. Kuivanud liimikile saab eemaldada ksüleeniga.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud rakenduseks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp