Kiilto Master Pro
Klaaskiudtapeediliim

Sobib klaaskiud- ja raskete tekstiilkatete kinnitamiseks kuivadesse sisetingimustesse. Ülevärvitav 24 h möödumisel. Sobib ka paberipõhistele tekstiilidele ja vinüültapeetidele.

Eriomadused

  • sobib klaaskiud- ja rasketele tekstiilkatetele
  • värvitav 1 päeva pärast

Materjalid

Rakendus

Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele. Liim klaaskiudtapeedi ja raskete tekstiilkatete kinnitamiseks kuivades ruumides. Sobib ka paberipõhjaliste tekstiil- ja vinüültapeetide liimimiseks. Ei sobi täisplastkatete kinnitamiseks.

Pakendi suurus EAN kood
Master Pro seinäliima exp 1 l 6411511954012
Master Pro seinäliima exp 5 l 6411511954050
Master Pro seinäliima exp 15 l 6411511954159
Aluspõranda niiskus

puit: 8–12%, betoon: kuni 3% kaaluprotsent või alla 85% RH

Erikaal

u 1,05

Kasutustemperatuur

+18...+20 °C

Kulu

4–5 m²/l

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud toode tuleb kuu aja jooksul ära kasutada.

Pakendi suurused

1 l, 5 l, 15 l

Sideaine tüüp

PVAc dispersioon ja tärklis

Tööaeg

Poorne aluspind 15–20 min., värvitud aluspind kuni 30 min. NB! Märgliimimine! Kasutatud liimikogus, aluspind ja ümbritsevad tingimused mõjutavad oluliselt tööks kuluvat aega.

Kasutusjuhend

Liimimisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Nii liim kui tapeet peavad saavutama selle temperatuuri. Pind peab olema kuiv, ühtlane, jäik ja puhas. Väga poorsed pinnad tuleb eelnevalt veega vedeldatud liimiga kruntida. Värvitud pinnad tuleb lihvida ja pesta näiteks Kiilto Maalripesuga ja loputada enne liimimist hoolikalt.

Järgida tapeedi tootja paigaldusjuhiseid. Liim kantakse nt värvirulliga 1–2 paani ulatuses aluspinnale. Paanid paigaldatakse nn. märgliimimise meetodil küljeservad vastakuti. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga. Tugev hõõrumine võib kahjustada tapeedi värvi või läiget. Seinad saab värvida üle kõige varem 24 tundi pärast tapeedi liimimist. Paberipõhjaliste tekstiiltapeetide puhul, mille pinnamustri moodustavad samasuunalised tekstiilikiud, tuleb liim kanda tapeedile.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp