Kiilto Master Flis
Seinaliim fliistapeetidele

Sobib mahupüsivate fliistapeetide ja pabertapeetide liimimiseks poorsetele või värvitud aluspindadele. Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks.

Eriomadused

  • sobib fliistapeetidele
  • kasutusvalmis
  • eemaldatav Kiilto Tapeedieemaldusvahendiga
  • väga ökonoomne 4–5 m²/l 

Materjalid

Rakendus

Sobib mahupüsivate fliistapeetide ja liimimiseks poorsetele või värvitud
aluspindadele. Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks. Sobib ka paberpõhjalistele tapeetidele eelvettimismeetodil. Ei sobi täisplastmaterjalide kinnitamiseks ega plastaluspindadele. Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
Master Flis seinäliima exp. 5 l 6411513018057
Aluspõranda niiskus

puit: 8–12%, betoon: kuni 3% kaaluprotsent või alla 85% RH

Erikaal

u 1,05

Kasutustemperatuur

+18...+25 °C

Kulu

5–6 m²/l fliistapeet, 3–5 m²/l paberpõhjaline tapeet eelvettimismeetodil

Külmakindlus

jäätub

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Pakendi suurused

5 l

Sideaine tüüp

PVAc dispersioon ja rafineeritud tärklis

Kasutusjuhend

Liimimisel peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Nii liim kui tapeet peavad saavutama selle temperatuuri. Pind peab olema kuiv, ühtlane, jäik ja puhas. Vana tapeet ja lahtine värv tuleb eemaldada. Ebatasasused tuleb tasandada ja lihvida. Väga poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida või pahteldada. Kruntimiseks kasutatakse niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 vedeldatud liimi. Värvitud pinnad pestakse näiteks Kiilto Maalripesuga ja loputatakse hoolikalt enne tapeetimist.

Mahupüsivad fliistapeedid niiskusega ei paisu ega vaja eelvettimist. Liim kantakse näiteks värvirulliga ühtlaselt seinale või tapeetimismasinaga
tapeedi tagusele. Alustage ülevalt ja hõõruge paan kinni tapeediharja või sileda labidaga, liikudes keskelt äärte poole nii, et õhumullid tulevad välja. Vältida tapeediliimi sattumist tapeedi pinnale. Liigne liim tuleb vees niisutatud lapi või käsnaga ühenduskohtadelt kohe eemaldada. Tugev hõõrumine võib kahjustada tapeedi värvi või läiget. Sobib ka ülevärvitavate mahupüsivate tapeetide ja paberpõhjaliste tapeetide liimimiseks eelvettimismeetodil. Ei sobi klaaskiudvõrguga materjalidele. Töökohas peab olema hea ventilatsioon. Järgida tapeeditootja juhiseid.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED
Soome Võtmelipp