Kiilto Pro Moisture Proof

Kiilto Pro Moisture Proof plaaditavate seinte kruntimiseks, nt tualettides ja abiruumides. Eurofinsi tootesertifikaat C51/99.

Eriomadused

  • ökonoomne, hästi pealekantav
  • niiskustõke seinte kruntimiseks enne plaatimist, nt tualettides ja abiruumides
  • kuivamisaeg u 1 + 2 h

Materjalid

Rakendus

Kiilto Pro Moisture Proof takistab ruumi õhuniiskuse kandumist hoone konstruktsioonidesse (ei sobi ehitus- ega maaniiskuse tõkestamiseks). Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Märgade ruumide põrandate ja seinte niiskustõkkeks soovitame kasutada Kiilto hüdroisolatsioonimastiksit. Lugege tootejuhendit.

Pakendi suurus EAN kood
1 l 6411511900019
3 l 6411511900033
Aluspõranda niiskus

Kiilto seinapahtlitel kasutamise korral tuleb arvesse võtta pahtli tehnilistes andmetes esitatud kuivamisaega.

Betoonalus < 90% RH

Erikaal

u 1,0 kg/l

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Kulu

4–5 m²/l

Külmakindlus

Jäätub

Ladustamine

1 aasta avamata mahutis temp üle +1 °C.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l

Segamissuhe

Kiilto Pro Moisture Proof 1. kiht veega lahjendatult (1:1)
Kiilto Pro Moisture Proof 2. kiht lahjendamata

Sideaine tüüp

Sünteetiline kummi

Suhteline õhuniiskus

< 60%

pH

u 9

Kasutusjuhend

Loksutage toodet enne kasutamist. Kandke esimene kiht 1:1 veega lahjendatud Kiilto Pro Moisture Proof rulli või pintsliga pinnale. Laske 1–2 tundi kuivada ja kandke peale teine kiht lahjendamata niiskustõket. Laske soovitatavalt järgmise päevani kuivada ja seejärel võib alustada plaatimist, kasutades Kiilto plaatimissegu või keraamilistele plaatidele sobivat segu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsed ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnatingimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate aadressil www.kiilto.com.