Kiiltomelt V 50
Sulavliim

Kiiresti tahenev EVA-põhine kuumliim toiduainepakendite tööstuse jaoks. Madal töötemperatuur ja suurepärane termostabiilsus välistab söejääkide tekke süsteemis.

Eriomadused

  • Kuumliim toiduainepakenditele
  • Madal töötemperatuur
  • Fast

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt V 50 kuumliim lainepapist ja kartongist pakendite sulgemiseks toiduainetetööstuses. Seda saab kasutada harilikest kuumliimidest märksa madalamal temperatuuril, mis vähendab seadme hooldusaegu. Kõik liimi komponendid vastavad FDA 175.105 toiduainete pakendamise eeskirjadele ning oktoobris 2011 kehtestatud EL-i plastmaterjalide eeskirjadele. Vastavusdeklaratsioon väljastatakse nõudmisel.

[green_content]

36%

Värvid

Valge

Pehmenemistemperatuur

99 °C DIN 52011

Viskoossus

1200 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Avatud aeg

Lühike

Kasutustemperatuur

120–150 °C

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud.

Kasutusjuhend

Sobilikud meetodid liimi pealekandmiseks on otsak ja rull.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust katseliselt kontrollima planeeritud rakendusel.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 36%