Kiiltomelt S 310 beige
Sulavliim

Kiiltomelt S 310 on täidiseta EVAC-põhine kuumsulamliim servakatete kinnitamiseks.

Eriomadused

  • M1-klassifikatsioon

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt S 310 on täidiseta kuumsulamliim servakatete kinnitamiseks, mis annab õhukese ja mittemärgatava liitekoha. Sobib melamiiniga impregneeritud paberist servaribade, PVC-servaribade/-lattide, ABS-servaribade/-lattide, vineerribade, laminaat- ja täispuitribade liimimiseks. Liim vastab Soome ehitusmaterjalide heitkoguste klassifitseerimissüsteemi nõuetele (M1).

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt S 310 beige 10 kg T7307.010
[green_content]

13%

Värvid

beež

Pehmenemistemperatuur

106 °C (DIN 52011)

Viskoossus

54 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Töötingimused

+18...22 °C

Kasutustemperatuur

200...210 °C (pealekandmisseadme rullil)

Suhteline õhuniiskus

60–70 %

Puidu niiskusesisaldus

7–10 %

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud.

Kasutusjuhend

Liim sulatatakse liimipaagis. Masina minimaalne etteandekiirus on 18 m/min. Kui etteandekiirus on soovitatust madalam, tuleb liimi temperatuuri pealekandmisseadme rullil tõsta, et vältida liimi enneaegset jahtumist. Kui töös tehakse pikem paus, tuleb liimi temperatuuri langetada, vastasel juhul võivad liimi liimuvus- ja voolavusomadused halveneda.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 13%