Kiiltomelt S 222
Sulavliim

Kiiltomelt S 222 on EVAC-põhine kuumsulamliim servakatete kinnitamiseks.

Eriomadused

  • M1-klassifikatsioon

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt S 222 on hea järelkuumustaluvusega servakatete kuumsulamliim. Liim ei ahene ja selle pealekandmine on kerge. Sobib melamiiniga impregneeritud paberist servaribade, PVC-servaribade/-lattide, ABS-servaribade/-lattide, vineerribade, laminaat- ja täispuitribade liimimiseks. Liim vastab ehitusmaterjalide heitkoguste klassifitseerimissüsteemi nõuetele (M1).

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt S 222 beige 15 kg T7306.015
Kiiltomelt S 222 valkoinen 15 kg T7302.015
Värvid

Beež ja valge

Pehmenemistemperatuur

103 °C (DIN 52011)

Viskoossus

115 000 mPas, 200 °C, 0,5 s¯¹

Töötingimused

+18...22 °C

Kasutustemperatuur

205...220 °C (pealekandmisseadme rullil)

Suhteline õhuniiskus

60–70 %

Puidu niiskusesisaldus

7–10 %

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Liim sulatatakse liimipaagis. Masina minimaalne etteandekiirus on 20 m/min. Kui etteandekiirus on soovitatust madalam, tuleb liimi temperatuuri pealekandmisseadme rullil tõsta, et vältida liimi enneaegset jahtumist. Kui töös tehakse pikem paus, tuleb liimi temperatuuri langetada, vastasel juhul võivad liimi liimuvus- ja voolavusomadused halveneda.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp