Kiiltomelt S 185
Sulavliim

Kiiltomelt S 185 on täidisega EVAC-põhine kuumsulamliim servakatete kinnitamiseks.

Eriomadused

  • M1 klassifikatsioon
  • Sobib ka aeglase etteandega seadmetele

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt S 185 on kuumsulamliim servakatete kinnitamiseks, mis sobib ka aeglase etteandega automaatsetele servakatete liimimise seadmetele. Liim sobib melamiinservakantide, PVC-servakantide, ABS-servakantide, PVC/ABS-lattide (krunditud), spoonilintid ja laminaat- ning täispuitlattide liimimiseks. Vastab ehitusmaterjalide heitkoguste klassifikatsiooni M1 nõuetele.

Värvid

Beež, valge

Pehmenemistemperatuur

100 °C (DIN 52011)

Viskoossus

40 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Töötingimused

+18...22 °C

Kasutustemperatuur

165...180 °C (pealekandmisseadme rull)

Pakendi suurused

15 kg

Suhteline õhuniiskus

60–70 %

Puidu niiskusesisaldus

7–10 %

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud.

Kasutusjuhend

Liim sulatatakse liimipaagis. Seadme minimaalne etteandekiirus on 10 m/min. Kui etteandekiirus on soovitatust madalam, tuleb liimi temperatuuri pealekandmisseadme rullil tõsta, et vältida liimi enneaegset jahtumist. Kui töös tehakse pikem paus, tuleb liimi temperatuuri langetada, vastasel juhul võivad liimi liimuvus- ja voolavusomadused halveneda.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp