Kiiltomelt P 745/5
Sulavliim

Kiiltomelt K 745/5 on EVAC-põhine kuumsulamliim pakenditööstuse jaoks.

Eriomadused

  • Hea liimuvus alumiiniumiga
  • Madal viskoossus
  • Hea külmakindlus

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt P 745/5 on madala viskoossusega pakendiliim, mis sobib erinevat tüüpi materjalide liimimiseks nagu non-woven materjalid, PE-pinnad, alumiiniumlehed ning erisugune lakk- jm kattega paber ja papp. See sobib ka külmutatavate toiduainete pakendite liimimiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele.

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt P 745/5 10 kg T7217.010
[green_content]

40%

Värvid

kollakas

Viskoossus

500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

150...180 °C

Pakendi suurused

10 kg

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud.

Kasutusjuhend

Sobivateks pealekandmise vahendiks on pihustusotsak, ketas ja siirdemehhanism.


Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 40%