Kiiltomelt K 610
Sulavliim

Kiiltomelt K 610 on EVAC-põhine kuumsulamliim trükitööstusele.

Eriomadused

  • Sobib pigmentkattega paberi liimimiseks.
  • Valge

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt K 610 sobib trükitud materjalide, nagu kataloogide, ajakirjade ja brošüüride liimimiseks. Hea servanakke tõttu sobib liim hästi ka pigmentkattega paberi liimimiseks. Kiiltomelt K 610 sobib kasutamiseks järgmist tüüpi seadmetega: Harris UB + XB, Jet-Binder, Comet Binder, Normbinder SF, Rotor-Binder, Pony P 3020 ja Corona.

Värvid

valge

Pehmenemistemperatuur

87 °C (DIN 52011)

Viskoossus

5000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

160...180 °C

Pakendi suurused

10 kg

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Sobilikud meetodid liimi pealekandmiseks on rull ja ketas.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge kemikaali ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Põhjamaade Luigemärk 
Soome Võtmelipp