Kiiltomelt K 608/1
Sulavliim

Kiiltomelt K 608/1 on EVAC-kuumsulamliim pakenditööstuse jaoks.

Eriomadused

  • Hea haardumine raskete materjalidega
  • Sobib toidupakenditele
  • Hea külmakindlus

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt K 608/1 on kiire pakendiliim, mis haakub hästi pappkattega lakipindadega. Hea külmakindlus. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele. Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt K 608/1 10 kg T7220.010
[green_content]

16%

Värvid

kollakas

Pehmenemistemperatuur

70 °C (DIN 52011)

Viskoossus

2000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

160 - 180 °C

Pakendi suurused

10 kg

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril kuni +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Töötemperatuur 160–180 °C

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 16%