M1 Emissiooniklass
Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 37%

Kiiltomelt 1525
Sulavliim

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt 1525 on pakendite jaoks ette nähtud kiirsiduv kuumsulamliim. Sobib paberi, papi ja lainepapi liimimiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele.

[green_content]

37%

Värvid

Helekollakas

Pehmenemistemperatuur

109 °C (DIN 52011)

Viskoossus

1200 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

150...180 °C

Pakendi suurused

10 kg

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril kuni +40 °C, 24 kuud.

Kasutusjuhend

Sobivateks pealekandmise vahenditeks on pihustusotsak, ketas ja siirdemehhanism.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Tulemus oleneb otseselt töömeetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Sobiv kasutamiseks kokkupuutel toiduainetega
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 37%