Kiiltomelt 1290
Sulavliim

Kiiltomelt 1290 on EVAC-kuumsulamliim liimimisteks vineeritööstuses.

Eriomadused

  • Elastne
  • Suur viskoossus
  • Sobib spooni pealmise poole servjätkamispinkidele
  • Hea algnake 
  • Saadaval ka sinisena
  • Vastab ehitusmaterjalide heitkoguste klassifikatsiooni M1 nõuetele

Materjalid

Rakendus

Toodet Kiiltomelt 1290 kasutatakse kase- ja okaspuuvineeri liimimiseks. See on hea kuumnakkuvusega kiirsiduv kuumsulamliim.

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt 1290 10 kg T7303.010
Värvid

kollakas

Pehmenemistemperatuur

113 °C (DIN 52011)

Viskoossus

23 000 mPas, 160 °C 10 s¯¹

Avatud aeg

lühike

Kasutustemperatuur

150 °C kuni 180 °C

Pakendi suurused

10 kg

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril kuni +40 °C, 36 kuud.

Kasutusjuhend

Sobib pealekandmiseks otsakuga (vineerimisseade)

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp