Kiiltomelt 1285
Sulavliim

Kiiltomelt 1285 on EVAC-kuumsulamliim seotiste tegemiseks vineeritööstuses.

Eriomadused

  • Elastne
  •  Hea algne kuumnakkuvus
  •  Saadaval ka sinisena
  •  Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi kategooria M1 nõuetele

Materjalid

Rakendus

Toodet Kiiltomelt 1285 kasutatakse kase- ja okaspuuvineeri liimimiseks. See on hea kuumnakkuvusega kiirsiduv kuumsulamliim. Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt 1285 10 kg T7247.010
Värvid

kollakas ja sinine

Pehmenemistemperatuur

110 °C (DIN 52011)

Viskoossus

8500 mPas, 160 °C 10 s?¹

Avatud aeg

Lühike

Kasutustemperatuur

150…180 °C

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Sobib pealekandmiseks otsakuga (vineerivalmistusseade)

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp