Kiiltomelt 1212
Sulavliim

Kiiltomelt 1212 on EVAC-põhine kuumsulamliim õhufiltrite kurrutamiseks.

Eriomadused

  • Heledavärviline
  • Lõhnatu
  • Hea kuumnakkuvus

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt 1212 kuumsulamliimi kasutatakse õhufiltrite kurrutamiseks. Liimil on suur sulamisviskoossus ja kõrge kuumnakkuvus.

Pakendi suurus Toote kood
Kiiltomelt 1212 500kg Bigbag T7212.500
Värvid

Valge

Pehmenemistemperatuur

91 °C (DIN 52011)

Viskoossus

8200 mPas, 160 °C, 10 s?¹

Avatud aeg

Keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

150…180 °C

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Sobilikud meetodid liimi pealekandmiseks on otsak ja rull.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab toote sobivust planeeritud rakendusel katseliselt kontrollima.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp