Kiiltomelt 1201
Sulavliim

Kiiltomelt 1201 on EVAC-põhine kuumsulamliim õhufiltrite kurrutamiseks.

Eriomadused

  • Elastne
  • Vahustatav

Materjalid

Rakendus

Kiiltomelt 1201 kuumsulamliimi kasutatakse koonusekujuliste õhufiltrite kurrutamiseks. Liimi sulaviskoossus on suur ja see loob väga elastse ühenduse.

[green_content]

18%

Värvid

kollakas

Pehmenemistemperatuur

77 °C (DIN 52011)

Viskoossus

11 000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Kasutustemperatuur

150...180 °C

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril kuni +40 °C, 36 kuud

Kasutusjuhend

Sobivateks pealekandmise vahenditeks on pihustusotsak, ketas ja siirdemehhanism. Liimi saab vahustada.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus olenevad kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote kasutaja peab katseliselt kontrollima toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
Soome Võtmelipp
GREEN CONTENT 18%