Kiilto Pro XM
Heade täiteomadustega pritsitav valmispahtel

Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii pahtlipritsiga kui käsitsi.

Eriomadused

  • heade täiteomadustega viimistluspahtel
  • pihustatav
  • kihi max paksus 3 mm
  • kergsideainel, madal kulunorm 1 kg/m²/mm
  • kergelt lihvitav

Materjalid

Rakendus

Kiilto XM on pihustatav valmis viimistuspahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobiv aluspind võib olla näiteks aluskrohv, viimistluskrohv, kipsplaat või värvitud pind. Pärast kuivamist on pind hele ja sile ning värvimiseks valmis. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2017 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
15 l 6411512015156
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Erikaal

u 1,0 kg/l

Kihi paksus

lauspahteldus kuni 3 mm / kohtpahteldus kuni 5 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (kui kihi paksus on alla 2 mm), u 2–3 päeva (kui kihi paksus on kuni 5 mm) (olenevalt valitsevatest tingimustest)

Kulu

1,0 kg/m²/mm

Külmakindlus

ei tohi külmuda

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +5 °C, 1 aasta

MAX TERA SUURUS

0,2 mm

Pakendi suurused

15 l, kott

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Värvid

hallikasvalge

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Eemaldage pinnalt kõik see, mis võib naket takistada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue tasanduskihi pealekandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.

Kiilto XM on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet vähese veega. Saab peale kanda kõrgsurvepritsiga või käsitsi teraslabidaga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED