Kiilto Pro XF
Pritsitav valmispahtel

Kergsideainel pahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii pritsiga kui käsitsi.

Eriomadused

  • seinte ja lagede viimistluspahtelduseks
  • väga sile valge pind
  • kihi paksus max 2 mm
  • väike materjalikulu, sisaldab kergsideainet
  • pihustatav
  • väga hästi lihvitav
  • kulu 1 kg/m²/mm

Materjalid

Rakendus

Kiilto XF on pihustatav valmissegu-viimistuspahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Pärast kuivamist on pind hele ja sile ning värvimiseks valmis. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Pro XF 15 l 6411512016153
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Erikaal

u 1,0 kg/l

Kihi paksus

max 2 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1,0 kg / m2 /mm

Külmakindlus

mitte külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril üle +1 °C kuni 1 aasta.

MAX TERA SUURUS

0,15 mm

Paindetugevus

> 0,30 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

15 l kott

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Töötingimused

soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Värvid

valge

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Eemaldage pinnalt kõik see, mis võib liimuvust takistada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue pahtlikihi peale kandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.

Kiilto XF on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Saab peale kanda kõrgsurvepritsiga või käsitsi teraslabidaga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Vuugilindi kinnitamisel kandke esmalt pinnale pahtel. Seejärel siluge teraslabidaga ja suruge paberist lint ettevaatlikult värskele pahtlile. Kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge teraslabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED