Kiilto WSH
Niiskuskindel valge seinapahtel 1–2 mm

Valge, ülevärvitav peenpahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Pind on ülevärvitav. Ei sobi plaatide või hüdroisolatsioonimastiksi all kasutamiseks. Laustasandamisel kihipaksus 1–2 mm. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • valge, tsemendibaasil, ülevärvitav
  • viimistluspahtel värvitavatele seintele ja lagedele
  • kulu 1,3 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 2 mm/1 p
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Kiilto WSH on peenpahtel seinte ja lagede tasandamiseks siseruumides. Sobib kivimaterjalist pindade ja kipsplaatide tasandamiseks ruumides, kus on nõutav hea kulumiskindlus. Pind on ülevärvitav. Plaatide ja hüdroisolatsioonimastiksi all on soovitatav kasutada näiteks märgade ruumide jaoks ette nähtud seinapahtlit Kiilto SK.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512404202
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

KLASSIFIKATSIOONID

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL05 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kihi paksus

tasandamisel 1–2 mm

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,25 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

6,5–7,0 l vett / 20 kg pahtlit

Sideaine tüüp

polümeeri-tsemendi-lubjakiviabaasil pulber

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

3–4 h (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

Valge

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Kuivad pinnad tuleb enne pahteldamist niisutada (mitte kipsplaadi pind). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto WSH pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraslabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
LEED
Soome Võtmelipp