Kiilto välisnurgatugevdustükk

Kiilto välisnurgatugevdus paigaldamiseks koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitega.

Materjalid

Rakendus

Elastne nurgatugevdustükk paigaldamiseks koos võõbatavate hüdroisolatsioonimastiksitega.Kasutamiseks KeraSafe veetõkkesüsteemi osana.

Pakendi suurus EAN kood
Kiilto Ulkonurkkavahvike 120 x 90 mm 6411513683996
Kihi paksus

u 0,35 mm

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 2 aasta.

Sideaine tüüp

Polüetüleenkile
PP-fliis

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote jõudlus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED