Kiilto Ultra Fix
Elastne plaatimissegu

Elastne tsemendibaasil plaatimissegu keraamiliste plaatide, looduskivi ja kergbetooni kinnitamiseks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksile, vinüülkatetele, vanadele kahhel- ning klinkerplaatidele või kõikidele levinumatele ehitusplaatidele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib küttega põrandatele.

Eriomadused

   • keraamiliste ja klinkerplaatide, dekoratiiv- ja looduskivi kinnitamiseks
   • poorsetele ja mitteimavatele aluspindadele
   • C2TE
   • vuukimine: seinad 12 tundi, põrandad 24 tundi
   • sobib kasutamiseks välistingimustes
   •  mittevalguv   


Materjalid

Rakendus

Mittevalguv segu keraamilste ja klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks vinüül, värvitud ja plaaditud pindadele ja muudele levinumatele aluspindadele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksite või Kiilto niiskustõkkega töödeldud pindadele, sh ka nt kipsplaadile. Sobib ka välistingimustesse. Ei sobi pidevalt vee all oleva pindade plaatimiseks (näiteks basseinid). Sobib ka küttega põrandatele.
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage niiskuskartlikud viimistlus- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb kruntida lahjendatud Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga või niisutada veega. MItteimav aluspind, näiteks ehitusplaat, tuleb kruntida lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga. Vinüül-, värvitud- ja plaaditud aluspindade plaatimise puhul veenduge, et pind oleks plaatimise jaoks piisavalt stabiilne ja tugev ning et plaaditav pind oleks korralikult kinni aluspinna küljes. Peske plaaditavalt aluspinnalt leeliselise puhastusvahendiga maha vaha, rasv ja mustus ning loputage korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajaduse korral ja eemaldage lihvimistolm. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist.

Pakendi suurus EAN kood
Ultra Fix/exp 5 kg 6411512187051
Ultra Fix/exp 20 kg 6411512187204
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Avatud aeg

üle 0,5 MPa / 30 min (EN 12004-2:2017)

KLASSIFIKATSIOONID

C2TE (EN12004-1:2017), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C

Kulu

u 3 kg/m², kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed 6mm × 6mm × 6mm) u 2 kg/m², kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed 4 mm × 4 mm × 4 mm).

Külmakindlus

Külmakindel

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

MAX TERA SUURUS

0,5 mm

Nakketugevus

> 1,0 MPa (EN 12004-2:2017)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

6 l vett / 20 kg kott ( seinad)
6,5 l vett / 20 kg kott ( põrandad)

Sideaine tüüp

plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber

Tuletundlikkusklass

E

Tööaeg

Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.

Kasutusjuhend

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 15 min ja seejärel segage seda veel pisut. Seejärel kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 15–20 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaadi asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Soovitatud on tõsta paigaldatud plaate pisteliselt ja kontrollida, kas plaadi tagakülg on seguga piisavalt kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.
Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt.
Vuuke saab täita Kiilto vuugitäidistega ja pinda kergelt koormata seinade puhul 12 tundi pärast plaatimist ning põrandate puhul mitte enne kui 24 tundi pärast plaatimist. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.
Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid tihendage Kiilto Sanitaarsilikooniga.
Sobib väiksemate pinnaebatasasuste parandamiseks enne plaatimist.
Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasasuste parandamiseks soovitame kasutada eelnevalt Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
CE
Soome Võtmelipp