Kiilto tugevduskangas

Tugevduskangas kasutamiseks koos Kiilto ühekomponentse hüdroisolatsioonimastiksiga.

Materjalid

Rakendus

Kiilto tugevduskangast võib kasutada Kiilto ühekomponentse hüdroisolatsioonimastiksi kihtide vahel kogu vettpidavaks töödeldud alal. Tugevduskangas sobib ka nurkade, ühenduskohtade, kaldenurkade ja materjali liitekohtade tihendamiseks. Kasutatakse koos Kiilto veetõkkesüsteemi kuuluvate Kiilto ühekomponentsete hüdroisolatsioonimastiksitega.

Pakendi suurus EAN kood
10 m x 1 m 6411513592106
Aluspõranda niiskus

< 90 % RH

Kasutustemperatuur

+15 °C kuni +25 °C

Kihi paksus

u 0,3 mm

Ladustamine

Jahedas kohas, temperatuur mitte alla +1 °C, valguse eest kaitstult.

Sideaine tüüp

Polüpropüleen

Kasutusjuhend

Seinad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind tsementi sisaldava Kiilto seinatasandusseguga. Kuivad seinapinnad tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida sobiva krundiga vastavalt juhistele. Paigaldage Kiilto ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks seinapinnale, kuhu edaspidi paigaldate tugevduskanga. Suruge tugevduskangas värskele mastiksile. Paigaldage teine hüdroisolatsioonimastiks, nii et kangas on läbi märgunud ja mastiksiga kaetud. Laske hüdroisolatsioonimastiksil kuivada vähemalt 6 tundiPõrandad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind Kiilto tasandusseguga. Kuiv põrandapind tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida sobiva krundiga vastavalt juhistele. Paigaldage Kiilto ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks pinnale, kuhu edaspidi paigaldate tugevduskanga. Suruge tugevduskangas värskele hüdroisolatsioonimastiksile. Paigaldage teine hüdroisolatsioonimastiks, nii et kangas on läbi märgunud ja mastiksiga kaetud. Laske hüdroisolatsioonimastiksil kuivada vähemalt 6 tundi.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED