Kiilto trapitugevdustükk

Kiudtugevdatud tükk trapi tugevdamiseks ja sulgemiseks. Kasutamiseks koos Kiilto Kerafiber-i hüdroisolatsioonimastiksiga.

Materjalid

Pakendi suurus EAN kood
2x30x30 cm 6411510335911
Aluspõranda niiskus

< 90 % RH

Erikaal

u 40 g/m

Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.

Pakendi suurused

Kaks 30 x 30 cm tugevdustükki.

Sideaine tüüp

Polüpropüleen

Temperatuuritaluvus

0–70 °C

Värvid

Valge

Kasutusjuhend

Trapi tiheduse tagamiseks paigaldage diagonaalselt kaks kiudtugevdatud tükki. Esiteks asetage üks kiudtugevdatud tükk põrandale ja katke see hüdroisolatsioonimastiksiga. Seejärel vajutage teine tükk kohe diagonaalselt vastu esimest ja kandke peale uus hürdoisolatsioonimastiksi kiht. Kandke hüdroisolatsioonimastiks trapi piirkonnas 40x40 cm alale, keerake trapitükid ümber ning asetage need trapile.

Kui hüdroisolatsioonimastiks on kuivanud, lõigake trapi keskpunkti auk, mis oleks u. 40 mm väiksem kui trapi välisläbimõõt. Veenduge, et trapitüki äär kataks trapi sees asuva tihendi.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass
LEED