Kiilto TopPlan DF
Isetasanduv peentasandussegu 1–10 mm

Vähetolmav põrandatasandussegu, suurepäraste isetasanduvate omadustega. Ideaalne põrandate tasandamiseks, millele paigaldatakse põrandakate. Tagab kõva ja sileda pinna. Sobib ka värviga kaetavate põrandate jaoks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • vähetomav, isetasanduv, kiire, pumbatav, ülevärvitav
  • tagab sileda põrandapinna
  • katvus 1,6 kg/m²/mm
  • kõndmiskuiv: 5 h 
  • kaetav põrandakattega: 10 mm/16 h
  • sisetingimustesse

Materjalid

Rakendus

Sobib 1–10 mm põrandatasanduskihi paigaldamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Väiksematele pindadele (u 2 m²) paigaldatav kuni 20 mm paksuse kihina. Peentasandussegu Kiilto TopPlan DF sobib ka tugeva betoonpõranda tasandamiseks enne mosaiikparketi paigaldamist (min kihipaksus 2 mm). Toode on segamisel peaaegu tolmuvaba.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või PrimerOne (20% Kiilto Primerit / 80% vett). Mitteimavad aluspinnad, nagu keraamilised plaadid või värvitud pinnad, tuleks eeltöödelda Kiilto Fix Primeriga. Restaureeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer.

Betooni aluspind peab vastama riiklikele standarditele.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411512292205
Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

KAHANEMINE

< 0,4 ‰ ( 23 ºC, 50 % RH )

KLASSIFIKATSIOONID

CT-C30-F10 (EN13813), M1

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–23 °C, minimaalne 10 °C

Kihi paksus

1–10 mm (väikesed pinnad 20 mm)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

KÕNDIMISKUIV

u 5 h (23 °C, 50% RH)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas kohas 1 aasta

MAX TERA SUURUS

0,3 mm

Nakketugevus

> 2 MPa, EN 13813

PINDAMISKUIV

16 h / 10 mm (23 °C, 50% RH)

Paindetugevus

F10 ( > 10 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,8–5,0 l water / 20 kg bag

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Survetugevus

C30 ( > 30 MPa), EN 13813

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Tööaeg

30–40 min ( 23 ºC, 50 % RH )

Viskoossus

Flow rate 155–165 mm, EN 12706

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Kasutusjuhend

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake TopPlan DF pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–25 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord. Laotage segu ühtlaselt laiali laia teraslabidaga või hammastatud teraslabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.
Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett, kuna see nõrgestab pinna tugevust ja võib tekitada murdumist ja pragude teket.

Lisainformatsioon

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote tarbetut kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.