Kiilto TM DF
Kiirkivinev täitemass 5–20 (70) mm

Kiirkivinev, kerge täitemass seinapindadele kuivades ja märgades ruumides. Sobib eriti hästi näiteks torukanalite täitmiseks. Kihi paksus aukudes ja paranduskohtades 5–70 mm, tasandamisel 5–20 mm. 24 tunni pärast võib töödelda hüdroisolatsioonimastiksiga. Tsemendibaasil.

Eriomadused

  • kiirkivinev, kerge peale kanda, vähetolmav 
  • täited, parandused
  • kulu 1,4 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg 24 h 
  • sisetingimustesse - kuivades ja märgades ruumides


   

Materjalid

Rakendus

Kiilto TM on kiirkivinev seinapahtel kivimaterjalist siseseintele. Viimistletud pinna saab plaatida või töödelda Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Samuti saab pinna pahteldada üle muude Kiilto seinapahtlitega olenevalt rakendusest.

Pakendi suurus EAN kood
20 kg 6411513953204
Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Kihi paksus

kohttasandus 5–70 mm, laustasandus 5–20 mm.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Ladustamine

Kuivades tingimustes suletud pakendis max 6 kuud

MAX TERA SUURUS

u 3 mm

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Segamissuhe

4,0–4,8 l vett / 20 kg kott

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Tööaeg

20–30 minutit (18 °C)

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Värvid

Tumehall

Kasutusjuhend

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Nõrgad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada käsitsi. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada.

Puistake Kiilto TM DF pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 2–3 minutit ja segage uuesti. Siseruumides olevad kuivad poorsed pinnad tuleb enne krohvimist niisutada veega või töödelda Kiilto Pro Start Primer´i või Kiilto Primer One´ga veega lahjendatuna (1:4). Kandke pahtel karedale pinnale näiteks teraslabidaga. Pinna viimistlemiseks niisutage seda enne lõpplikku üle tasandamist.

Lisainformatsioon

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.